Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: lärarutbildningen får ett lyft med två aktörer

docent vid Helsingfors universitet
Forskare Fritjof Sahlström vid HU anser att lärarutbildningen i Svenskfinland skulle må bra av fler aktörer än bara Åbo Akademi. docent vid Helsingfors universitet Bild: YLE fritjof sahlström

Helsingfors universitet har planer på en ny flerspråkig klasslärarutbildning, som kunde starta hösten 2016. Det behövs lärare för det allt mer tvåspråkiga södra Finland, där det nu råder brist på behöriga klasslärare, säger forskare Fritjof Sahlström vid HU.

Enligt Sahlström skulle klasslärarutbildningen i Svenskfinland må bra av fler aktörer. Nu utbildas alla klasslärare vid Åbo akademi, pedagogiska fakulteten i Vasa.

- Det handlar om att ha en möjlighet att vid Finlands enda tvåspråkiga universitet kunna ha en tvåspråkig lärarutbildning för det allt mer tvåspråkiga södra Finland. Det handlar också om möjligheten att ha mer än en aktör på lärarutbildningssidan och på det sättet kanske få allt att bli lite bättre.

Vem skulle dra nytta av en sådan utbildning?

- Jag tror framför allt de studenter som kunde gå den här utbildningen. Men också den finlandssvenska pedagogiken i en lite större skala. Man skulle få ut lärare och få lärarutbildning och forskning där man skulle ha det här med två- och flerspråkighet och mångkulturalism i direkt fokus.

Det gör ofta ganska gott att det finns mer än en aktör inom ett fält. För Åbo Akademi och pedagogiska fakulteten i Vasa så skulle det säkert vara ganska bra att ha en lekkamrat till på banan. Någon annan som gör någonting relaterat, som gör att man kan få variation och utveckling också på lärarsidan.

Finlandssvenska politiker uttalar sig med jämna mellanrum om var klasslärarutbildningen i Svenskfinland skall finnas. Hur kommer det sig att också ni från fältet, experterna, har börjat tala om frågan?

-Dels handlar det om att det här med två- och flerspråkighet håller på att hända, vilket vi som har föreslagit det här, har sett på olika sätt själva. Så det grundar sig direkt på erfarenheter på fältet. Sen råkar vi just nu ha en samling människor i Helsingfors universitet, som har ett stort intresse både för skola och utbildning och sedan två- och flerspråkighet.

Dessutom finns det ett nordiskt excellens-center som vi har fått finansiering för. Tanken är att genom att ha en utbildning, inte bara på svenska och finska, utan också engelska, öppna dörren till finländsk lärarutbildning för nordiska studenter. Nu har dom lite svårt att hitta hit till HU.

Vad kunde det här betyda i praktiken för eleverna och skolorna i huvudstadsregionen, sedan när de här lärarna skulle vara färdigutbildade?

- Förhoppningsvis skulle det innebära att man får ut lärare i skolorna, i både svensk- och finskspråkiga skolor, och kanske nångång i världen i någon enstaka språkskola. Lärare som är språkmedvetna, som ser att språkundervisning inte bara handlar om de enskilda lektionerna i olika språk. Språkundervisning är något som pågår och sker i alla ämnen, hela tiden. Att göra det här på ett bra sätt kräver att man har fått med sig lite verktyg från utbildningen. Det är en förhoppning vi har.

Finns det tillräckligt med pedagogiska experter i Svenskfinland för att ha en helt svenskspråkig lärarutbildning i Vasa och tvåspråkig i Helsingfors?

- Det är just en av sakerna vi måste diskutera och därför vill vi redan i ett väldigt tidigt skede ha en offentlig diskussion. För det första, är det här något vi är intresserade av? Det kan ju hända att det visar sig, när man för den här debatten, att det ändå bedöms som orealistiskt eller ointressant ur ett utbildningspolitiskt perspektiv. Det vet ju inte vi. Att det behövs ur ett pedagogiskt perspektiv tror jag inte någon tvivlar på.

Sen kan jag säga att barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors inte har minskat på antalet sökande till utbildningen i Jakobstad, utan tvärtom har det blivit lite fler sökande. Så att just det exemplet visar att den här stora farhågan om färre elever som kanske ÅA och Peffan i Vasa har, inte behöver infinna sig.

Hufvudstadsbladet var först ute med nyheten om ett planerna på en ny lärarutbildning vid Helsingfors universitet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen