Hoppa till huvudinnehåll

Stora planer för stenkross i Joddböle

Joddböle i Ingå
Joddböle i IngÃ¥ Bild: Jarmo Nieminen joddböle

Företaget Rudus vill utvidga sin verksamhet i Joddböle i Ingå. Rudus krossar och säljer stenmaterial på ett ca 20 hektar stort område idag men nu vill bolaget göra upp planer för ett 390 hektar stort område.

På området finns bland annat Fortums kolkraftverk och handelshamnen som ingår i programmet för miljökonsekvensbedömning.

Förutom att bryta berg planerar Rudus att börja krossa och återvinna betong och gammal asfalt som senare kan användas som byggnadsmaterial för vägar.

En del av området är avsett för slutdeponering av ren överskottsjord.

- Vi hoppas få mera volym för att behålla och eventuellt få flera arbetsplatser, säger Rudus regiondirekör Petri Ilama.

Tanken är att få tillstånd att krossa 1-6 miljoner kubik stenmaterial om året.

Bergbrytningen i Joddböle inleddes 1996. Marken ägs till största delen av privata aktörer, bland dem Inkoo Shipping och Rudus. Ingå kommun äger tomten där reningsverket finns.

För tillfället skeppas största delen av stenkrosset till Estland.

Besvär mot bergkrossning

Bergkrossandet i Ingå har under många år varit föremål för diskussion och flera besvär har riktats mot verksamheten. Förra våren beviljades Rudus miljötillstånd till utgången av år 2018.

Rudus har nu låtit göra upp ett program för miljökonsekvensbedömning som byggnads- och miljönämnden i Ingå ska ge sitt utlåtande om på sitt möte nästa tisdag (14.1). Följande steg är att göra en miljökonsekvensbedömning.

För allmänheten ordnas ett informationsmöte om planerna den 23 januari kl 18-20 i Kyrkfjärdens skola i Ingå. Här nedan hittar du kartor över området.

"Våldsamma planer"

Ingås miljöchef Patrik Skult är tveksam till de storstilade planerna:

- Det är våldsamma planer som i viss mån begränsar annan verksamhet att etablera sig på området, säger han. Skult bedömer att de största olägenheterna är dammet och de transporter till och från området som verksamheten ger upphov till.

Även om största delen av stenkrosset skeppas ut med båt kommer återvinningsmaterialet att transporteras landvägen.

Enligt general- och deltaljplanerna är området reserverat för industri.

Kommunens planläggningschef Sten Öhman säger att kommunen stöder verksamheten.

- Det här är ett lämpligt område för bergskrossning eftersom här inte finns någon bosättning, säger han.

De nya planerna kommer att förutsätta en detaljplaneändring.

Gas och skräpfisk

I Joddböle är det också tänkt att Gasum ska etablera sig ifall en stor LNG-terminal byggs i Finland.

Strax intill ligger även Fiskehamnen.

Regionförvaltningscentralen har i dagarna beviljat kommunen vattenlov för att bygga en ny kaj för mottagning av såkallad skräpfisk i Fiskehamnen i Joddböle.

Staten står för 90 procent av kostnaderna för bygget förutsatt att kajen står klar för användning före utgången av juni 2014.

Läs också