Hoppa till huvudinnehåll

Det klickades rejält på vår webb i fjol

Kati Enkvist, reporter och Ulrica Lövdahl, chef för nyheter och aktualiteter på Svenska Yle i Österbotten. Bild: Yle/Moa Mattfolk ulrica lövdahl. österbotten

Antalet besök på Yle Nyheter Österbottens webb fördubblades under 2013. Svenska Yles webbchef Johanna Törn-Mangs säger att finlandssvenskarna uppskattar den snabba nyhetsuppdateringen men även de människonära reportagen. Språket, bilder och rubriksättning är något som Yle Österbottens redaktion fortfarande strävar efter att förbättra.

I jämförelse med de andra regionerna har Yle Nyheter Österbottens webbsida vuxit mest av alla. Västnyland låg länge etta i webbstatistiken, men nu har svenska.yle.fi/osterbotten gått förbi.

- Det betyder inte att redaktörerna i Västra Nyland gör ett sämre arbete än de i Österbotten. Bara att Yle i Österbotten har lyckats nå flera finlandssvenskar i sin region, säger Svenska Yles webbchef Johanna Törn-Mangs.

Lyhördhet lönas alltid

Yle Nyheter Österbotten ordnade under 2013 flera chattar på webben. Genom chattarna och kommentarer på artiklarna kan en redaktion snappa upp det som är viktigt för mediekonsumenterna.

- Det lönar sig att vara uppmärksam på vad webbanvändaren önskar. Det är de människonära reportagen och nyheterna som berör vardagen som läses och delas mest, säger Törn-Mangs.

Även användningen av de sociala medierna har hjälp webben att växa. Den mest lästa artikeln under 2013 var "Musik är bättre för hälsan än idrott". Den delades bland annat 35 000 gånger på Facebook,

- Men det är ockå viktigt att återkoppla till webben i radiosändingarna. Lyssnaren får då nys om ett mervärde på webben som inte finns någon annanstans, säger Törn-Mangs.

Ingenting händer över en natt

Redaktionen på Yle Österbotten fick ta sig an många nya utmaningar i och med Svenska Yles målmedvetna webbsatsning.

- Framgången beror på ett hårt arbete som utförts under flera år, säger Ulrica Lövdahl, chef för nyheter och aktualiteter på Svenska Yle i Österbotten.

- Vi är nöjda med att så många äntligen har hittat till vår webb men arbetet och utvecklingen fortsätter. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Vår utmaning ligger i att förbättra vårt språk. ta bättre bilder och sätta rubriker som lockar till läsning.

I framtiden kan webben även uppdateras på kvällarna.

- Just nu är vi aktiva på webben från tidig morgon till sen eftermiddag. Men en nyhetssida bör uppdateras under hela dagen. Därför planerar vi nu att införa webbturer även på kvällarna, säger Lövdahl.

Mycket mera webb

Redan nu publiceras text, ljud och videosnuttar på Yle Nyheter Österbottens webbsida. Men materialet kommer att utökas med innehåll som är webbspecifikt.

- Vi kommer att erbjuda material som du finner exklusivt på vår webb. Vi kommer också att bli mera tillgängliga via vår webbsida. Tröskeln för att ta kontakt med webbredaktörerna ska vara låg så att läsare och lyssnare kan påverka innehållet, säger Lövdahl.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten