Hoppa till huvudinnehåll

Henriksson betonar att självstyrelselagen gäller

Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är förvånad över att frågan om finskans ställning på Åland ens diskuteras. Ålands enspråkighet bestäms av internationella avtal och av självstyrelselagen. Regeringen har heller inga planer på att ändra enspråkigheten när självstyrelselagen ses över.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att det råder stor okunskap om svenskan ställning på Åland. Många tycks inte har insett hur det ligger till. Det ligger därför i allas intresse att berätta om hur det är enligt lagen. Det sade Henriksson i en studiointervju i TV-nytt.

- Jag kan inte ta ställning till eventuell diskriminering på enskilda arbetsplatser och jag har inte personligen blivit kontaktad i sådana här fall. Myndigheternas arbetsspråk är svenska på Åland, men en enskild individ som exempelvis är tvungen att uppträda inför domstol har faktiskt rätt att använda finska också på Åland.

Henriksson tillbakavisar Mikael Sjövalls syn att rikspolitikerna inte vill ta tag i frågan om språket på Åland. Hon betonar än en gång att svenskas ställning baserar sig på internationella avtal och det är inget som riksdagen kan fatta beslut om.

- Det är upp till de åländska myndigheterna om de vill erbjuda dagis eller skola på finska, men det är ju klart att man inte får diskriminera människor. Men det handlar inte om diskriminering, utan om att Åland är enspråkigt svenskt, säger Henriksson.

En kommitté under ledning av president Tarja Halonen ska se över självstyrelselagen, men Henriksson ger inga hopp till dem som vill se en ändring av språkfrågan på Åland.

- Revideringen handlar inte om en viljeyttring från Finlands sida, utan den handlar om att vi är förbundna av ett internationellt fördrag och jag tror inte att Finland vill ha en diskussion om den frågan. Vi ska följa de fördrag som vi har förbundit oss vid, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.