Hoppa till huvudinnehåll

Hur kombinera jobb och närståendevård?

Helsingfors Universitet ska i en brett upplagd undersökning reda ut hur man ska kunna underlätta för den som både är i yrkeslivet och vårdar en närstående.

Man ska också forska i hur ny teknologi kan tas med i vårdarbete på distans.

Idag är det redan var fjärde finländare som vid sidan av det egna yrkesarbetet vårdar en närstående på grund av hög ålder, sjukdom eller handikapp. Och i takt med att befolkningen åldras kommer närståendevårdarna att bli allt fler.

Universitetet ska undersöka hur man på arbetsplatserna rent konkret kan komma närståendevårdarna till mötes med till exempel glidande arbetstider och arbetstidsbanker. Via ny teknologi kan man kanske i framtiden också vårda från arbetsplatsen.

Närståendevårdare är ofta trötta och stressade. Enligt den nya arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt att stanna borta från arbetsplatsen för att vårda en närstående men det är det inte många som känner till.

Läs också