Hoppa till huvudinnehåll

Luther och Strand välkomnar Virkkunen till Vasaregionen

Michael Luther och Joakim Strand
Michael Luther och Joakim Strand i God morgon Österbotten Michael Luther och Joakim Strand Bild: Yle/Roger Källman joakim strand,Michael Luther

De ledande politikerna i Vasaregionen välkomnar kommunminister Henna Virkkunens besök. Då ska hon bland annat få förklara varför hon tycker att det bara är Vasa och Korsholm som finns med på listan bland kommuner som kan tvångsfusioneras. - Varför är inte Vörå, Laihela, Storkyro, Malax och Korsnäs med? undrar Michael Luther i Korsholm.

I fredags berättade kommunminister Henna Virkkunen vilka kommuner som kan komma att tvångsfusioneras. Det rör sig om 25 kommuner och bland dem finns bland andra Vasa och Korsholm. Virkkunen kommer att besöka regionen inom ett par veckor för att diskutera behovet att komma igång med fusionsutredningarna, eftersom kommunministern anser att regionen ligger efter.


- Virkkunen är mycket välkommen till Vasaregionen. Vi kommer naturligtvis att berätta vad som på gång i regionen och jag tror att hon kommer att bli positivt överraskad då hon ser hur mycket gemensamt vi har med våra vänner i Korsholm, sade Vasas fullmäktigeordförande Joakim Strand i en studiodiskussion med Korsholms kommunstyrelseordförande Michael Luther i God morgon Österbotten på måndag.

Tät kontakt

Träffarna mellan ledande SFP-politiker i Vasa och Korsholm har blivit allt mer regelbundna och kontakten är tät, enligt Strand. I söndags träffades politikerna för att diskutera hur de ska gå framåt i frågor som berör sjukhuset.

- När Michael Luther och andra i Korsholm märker hur roligt det är att sitta i Vasa på söndagkvällarna kanske han inte heller är helt låst vid sina 10 år gamla ståndpunkter när våren framskrider, säger Strand.

Michael Luther ville ha hit Virkkunen redan hösten 2011 för att diskutera kommunfusionen, men då ville hon inte komma. Han kommer att fråga henne varför inte hela regionen ska vara med i en utredning.

- Vasaregionen är en stor region där många ska samarbeta. Jag kan inte förstå varför hon plötsligt krympt det till att gälla enbart Vasa och Korsholm.

Vasaregionen ligger inte efter

Virkkunens kommentar att regionen ligger efter avfärdas av både Luther och Strand. Luther hänvisar till den utredning som gjordes för några år sedan och tycker att Vasaregionen har hållit sig framme.

- Vi gjorde en väldigt omfattande utredning på 600 sidor år 2009. På det sättet ligger vi lite före de andra regionerna. Också i Vasaregionens samarbetsdelegation har vi arbetat på ett utredningsspapper. Bakre gränsen för en utredning ligger långt fram i tiden. Först ska social- och hälsovårdsreformen trummas genom i riksdagen, efter det har kommunerna ytterligare sex månader tid på sig, säger Luther.

- Regionen ligger definitivt inte efter när man t.ex. ser på näringslivet. Men för att utveckla regionen ytterligare gagnas vi av att sitta tillsammans ännu mer, säger Joakim Strand.

- Egna initiativ är absolut viktigast. Omsorgsminister Paula Risikko tog i helgen exempel från Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt som hon tycker att borde hitta en hälsovårdslösning som kunde fungera som modell för resten av Finland. Kommunerna här i Vasaregionen borde också ta egna initiativ och skapa nya modeller och se till att vi har starka svenska strukturer inom de nya kommunerna. Det viktigaste är väl att kommuninvånarna har jobb och får service på sitt eget modersmål, säger Strand.

Talet om tvång

Talet om tvång är illavarslande, anser Luther. Han citerar grundlagsexperten, akademiprofessor Kaarlo Tuori som gått ut med hård kritik mot att tvångsfusioner kunde godkännas genom folkomröstning i de berörda kommunerna. Centralortens röster kunde ofta avgöra omröstningen, vilket hotar de mindre kommunernas självbestämmande.

- Det väsentliga är vår grundlag. Vår demokrati bygger på två starka ben, nationell och kommunal demokrati. Människor får själva bestämma om vad som får hända i deras närmiljö, Ur den synvinkeln är talet om tvång ett mycket allvarligt avsteg från det och hotar det ena benet av den demokrati som vi har i det här landet. Kaarlo Tuori gjorde jämförelser med Saddam Husseins Irak. Det är ganska drastiskt om en av våra främsta experter på grundlagen tar till sådana metaforer, säger Luther.

- Ur den enskilda människans synvinkel är det viktigast att ha jobb och få en god service. En kommunal enhet som skapats 1973 är kanske inte det mest optimala när det gäller att skapa förutsättningar för näringslivet. Vi ser också vilka problem samkommunerna har att strategiskt styra sin verksamhet och vilka ägarproblem det medför. Jag tror att steget är väldigt långt innan staten tar till tvång och vi kan alla vara överens om att tvång inte är en bra sak. Men det ger oss inte mandat att låta bli att tänka på de riktiga substansfrågorna. Att analysera tvång femton gånger per dag vinner inte den enskilda invånaren mycket på, säger Strand.

Luther säger att han och Strand är helt överens om att satsa på de viktiga frågorna, t.ex. sjukvårdsfrågorna just nu.

- Men nuvarande kommunstruktur har inte varit ett hinder hittills. Statsminister Katainen sa att tvång kan komma ifråga ifall regionens livskraft hotas. Jag kan inte för mitt liv se att den är hotad. Vi har den bästa sysselsättningen och regionens näringsliv hör till de bästa i landet. Att vi har problem med samkommunerna beror på att ägarna inte har varit tillräckligt tydliga med vad de vill, säger Michael Luther.

Vad vinner kommunerna?

Många efterlyser kalkyler på vad kommunerna skulle vinna på fusioner. Vad skulle de mindre kommunerna i Vasaregionen vinna på en fusion med Vasa?

- Det handlar inte om att fusioneras med Vasa utan om att bygga en ny framtid tillsammans. Kommungränserna spelar ingen större roll i dag heller förutom mellan folks öron. På fem år skulle vi ha möjlighet att klara oss med färre kommunalt anställda. Det har vi sett i Kouvola och Jyväskyla. I Vasaregionen har vi sammanlagt närmare 10.000 kommunalt anställda och skulle kanske klara oss med 90 procent av det. 1000 anställda betyder 50 miljoner euro som kunde frigöras för utveckling av resurser, sjukhus och utbildning. Men ännu viktigare än sparandet är skapandet som uppstår när man varje vecka får sitta i styrelserummet med Luther och gänget. Försvinner Wärtsilä och de blir uppköpta av Rolls royce eller någon annan så spelar det nog ingen roll i vilken färg vi har målat kommunhuset i Vasa eller Smedsby, säger Strand.

- Tyvärr har väldigt få utredningar visat att man sparar på att slå ihop kommuner. Ofta har det handlat om att ta bort servicen i de perifera delarna i stora fusioner där ekonomin blivit svår. För de flesta är det viktigt att ha service nära, säger Michael Luther.

Joakim Strand påpekar att politikerna i regionen själva kan bestämma och välja i vilken riktning utvecklingen går.

- Det är vi som sitter tillsammans och skissar på en ny framtid som kan bestämma vilka hälsostationer som utvecklas. Om vi förblir passiva och väntar på Helsingfors är jag rädd att vi alla förlorar, säger Strand.

Läs också:

Virkkunen ska tala allvar med kommunerna i Vasaregionen
Politiker i Vasaregionen diskuterade tvångsfusioner

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten