Hoppa till huvudinnehåll

"Se hela människan i äldrevården"

Åldring får hjälp hemma.
Åldring får hjälp hemma. Bild: Yle hemma

- Vår viktigaste uppgift är att synliggöra det som är viktigt för den enskilda personen i äldrevården. Det säger Professor Unni Å Lindström vid vårdvetenskapliga enheten vid Åbo Akademi i Vasa. I praktiken betyder det att i forskningen avtäcka det som har betydelse för individen så att den konkreta vårdpersonalen lättare kan fatta beslut i vardagen.

Unni Å Lindström på kontoret
Unni Å Lindström på kontoret - (Copyright: Peter Fahllund / Yle) Unni Å Lindström på kontoret Bild: Peter Fahllund / Yle unni å lindström

Professor Lindström menar att människan också som åldring har en längtan att få "växa och varda" i sin unikhet. Att få fortsätta vara en unik människa där enheten får näring. Där
kroppen, själen och anden får det som de behöver.

- Men parallellt med denhär unikheten finns också ett behov av att få tillhöra en mera allomfattande gemenskap. Det är viktigt att vi känner igen det partikulära, det enskilda hos varje människa samtidigt som den universella gemenskapen är betydelsefull. Den stora frågan är hur vi kan skapa sådana former för en vårdande kultur oberoende om det är på ålderdomshemmet eller på någon organsisation eller var som man nu får sin äldreomsorg. Det är viktigt att vi värnar om de äldre så att det finns en värdegrund där vi bejakar den värdighet som varje människa har rätt till.

Gemenskapen avgör

Forskningen inom vårdvetenskap visar på att det för de äldre människorna är a och o att få delta i ett meningssammanhang, en meningsbärande gemenskap där man känner sig delaktig.

Också åldringar behöver känna sig behövda och att veta att man kan bidra med någonting

- Också åldringar behöver känna sig behövda och att veta att man kan bidra med någonting. Även om man är sängbunden går det ändå att tjäna någon annan. Att man finns med som en betydelsefull person i ett sammanhang.

Mera hör ni i Pia & Peter på söndag 19.1 2014 kl. 10-12

Nyligen publicerat - Vega