Hoppa till huvudinnehåll

Problem med inomhusluften i delar av Tallbacken

En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor.
En sjukvårdare med ryggen mot kameran i en sjukhuskorridor. Bild: Yle vård (skötsel),vårdplatser,hälsovård,sjukvård,sjukskötare,Sjuksköterska,sjukdom (tillstånd)

Inomhusluften är dålig på en del avdelningar på Tallbackens hälsocentral i Åbo. En del av personalen har fått symptom, som tyder på att det finns problem med inomhusluften. Mätningarna som gjorts har hittills inte visat spår av mögelsporer.

De här problemen gäller främst barn- och mödrarådgivningen i Åbo.

Enligt avdelningschef Pirjo-Riitta Liuksila försöker man åtgärda problemen som bäst. Ventilationen i personalens arbetsrum har redan åtgärdats. Det större problemet är ändå vänteutrymmena på avdelningen, där luften är unken. Enligt Liuksila har patienterna inte hört av sig gällande inomhusluften.

Enligt Liuksila byggdes huset på 1980-talet och var menat för en mindre mängd patienter. Därför klarar inte ventilationen av den nuvarande patientmängden.

Nu ska ventilationen i vänterummen åtgärdas. En del av avdelningens fönster ska också bytas ut, vilket också borde förbättra inomhusluften, säger Liuksila.

Nya mätningar av inomhusluften ska genomföras under vårvintern.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland