Hoppa till huvudinnehåll

TaDaM firar 20 år - och läggs ner

TaDaM, Sandels
TaDaM, Sandels Bild: Musik- och kulturskolan Sandels tadam

Torsdagen 16 januari är det premiär för musikalen "Legally blonde" på Musik- och kulturskolan Sandels i Helsingfors, och på scenen står ett gäng ungdomar som alla gått den 1 1/2-åriga musikteaterlinjen TaDaM vid musikskolan.

Musikteaterlinjen TaDaM inledde sin verksamhet för 20 år sedan hösten 1994 med avsikt att bredda undervisningsutbudet på skolan med dans och drama. Varje TaDaM-grupp har avslutat sina studier vid musikskolan med en större slutproduktion, och under de gångna åren har man hunnit sätta upp sammanlagt tio musikaler.

I programbladet till "Legally blonde" skriver TaDaMs konstnärliga ledare, Mika Westerlund, att Musik- och kulturskolan Sandels på grund av den svåra ekonomiska situationen inte längre kan vara huvudman för en så krävande verksamhet som en musikteaterlinje är, men att man hoppas på att i framtiden kunna dela på ansvaret för musikteaterutbildningen tillsammans med musikinstitut i regionen.

Marit Lindqvist begav sig till Sandels för att träffa Mika Westerlund och höra hur han ser på livet med och efter TaDaM.

I inslaget hör vi utdrag ur TaDaMs sista musikalproduktion, "Legally blonde", som har premiär i morgon.

Vilken är då sist och slutligen anledningen till att man väljer att lägga ner musikteaterlinjen TaDaM efter 20 år av framgångsrik verksamhet?

Enligt Anders Derefalk, styrelseordförande för Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut som är huvudman för Musik- och kulturskolan Sandels, är beslutet ekonomiskt.

Derefalk konstaterar att det är tungt för en såpass liten musikskola som Sandels att ensam bekosta musikteaterutbildningen i huvudstadsregionen, och man hoppas kunna inleda ett samarbete med musikskolorna i Nyland för att trygga fortsatt utbildning i musikteater för barn och unga på svenska i regionen.

Läs också