Hoppa till huvudinnehåll

Lättare upphandla ekologiskt i framtiden

Höstäpplen på Mörby Gård
Ekologiskt odlade äpplen Höstäpplen på Mörby Gård Bild: YLE/Mikaela Sonck röd kanel äpplen

I framtiden kan kommuner beakta miljöfrågor och sociala frågor i sin upphandling bättre än de gör nu. Europaparlamentet har godkänt uppdatering av ett direktiv som styr offentlig upphandling i EU.

- Nu spelar priset en avgörande roll i upphandlingen. Man väljer den billigaste varan eller tjänsten som uppfyller uppställda krav. I det nya direktivet ges kommunerna möjlighet att beakta kvalitet i högre grad än tidigare. Man behöver inte välja det billigaste längre. Kommuner får också ha egna definitioner på kvalitet. Miljöfrågor eller sociala frågor kan bli en del av definitionen på kvalitet, säger Tarja Cronberg, europaparlamentariker för De gröna.

Kommuner måste alltid konkurrensutsätta upphandling av varor och tjänster. Priset är den mest avgörande faktorn vid upphandling, trots att kvalitet också beaktas i viss mån. Cronberg säger att det uppdaterade direktivet också kan ge små företag bättre möjligheter att komma med i kommunernas upphandling:

- Det är besvärligt att få in små företag i upphandlingen, särskilt om man har samarbetet med storföretag länge. Nu blir det lättare för kommuner att göra delupphandlingar. Kommunerna kan dela upp sin upphandling i mindre bitar. Då får små och medelstora företag större möjlighet att komma in på upphandlingsmarknaden, säger Tarja Cronberg.

På kort sikt får priset styra mest

Vid kommunförbundet är man någorlunda nöjd med det nya direktivet. Enligt Henrik Rainio, direktör för kommunförbundets kontor i Bryssel är det viktigt att kommunernas självbestämmanderätt beaktas.

- I direktivet rekommenderar man att kommunerna beaktar etiska faktorer i sin upphandling. I vissa fall blir kommuner som inte gör det tvungna att motivera sina val. Miljöfrågor och sociala frågor får en större tyngd än tidigare.

På grund av att direktivet ger rekommendationer, väntar Rainio att det inte kommer att leda till några stora förändringar i upphandlingen:

- Delvis kommer kommunerna att utnyttja möjligheten. Men det här kommer inte att innebära någon enorm förändring för kommunerna. Särskilt i ett trängt ekonomiskt läge är det fortfarande lägsta priset som gäller i många fall. På längre sikt har särskilt större kommuner bättre möjligheter att beakta också andra mål än ekonomiska.

Upphandling fortfarande en djungel

EU-reglerna för offentlig upphandling är invecklade och den finländska lagen kring offentlig upphandling är komplicerad.

Det är EU:s målsättning att göra upphandlingen enklare. Det har man inte lyckats med, anser Rainio vid kommunförbundet:

- En del frågor har blivit enklare och andra svårare. Helheten beror också på hur man implementerar EU-reglerna i lagstiftningen i Finland. Men jag tror att det inte blir lättare för kommunerna att avgöra hur man ska gå tillväga i upphandlingen, anser Rainio.

På EU-nivå är upphandlingsdirektivet så gott som klart. Europaparlamentet har behandlat det tillsammans med EU-kommissionen och nu väntar direktivet på formellt godkännande av Europarådet.

I Finland förbereder man som bäst de ändringar i lagen om offentlig upphandling som direktivet för med sig. Riksdagen ska godkänna lagen som kan träda i kraft inom ett par år, uppskattar europaparlamentarikern Tarja Cronberg.