Hoppa till huvudinnehåll

Cykelaktivister undrar varför staden satsar på cykelvägar i periferin

Marjut Ollitervo är viceordförande för Helsingfors cyklister och skriver på bloggen Kaupunkifillari. Bild: Yle/Helena von Alfthan hjulkvarnsvägen

Helsingfors bygger cykelleder i östra Helsingfors på folktomma platser som Hjulkvarnsvägen när Östra Centrum. Samtidigt fortskrider inte byggandet av cykelleder i innerstaden. Klagomål från invånare gör att projekt som nya lättrafikleder på Mechelingatan skjuts upp.

Vi träffar Marjut Ollitervo på Hjulkvarnsvägen, hon kommer cyklande i kylan med halsduken tätt kring halsen. Ollitervo skriver regelbundet för bloggen Kaupunkifillari, och i måndags publicerade hon ett långt inlägg där hon kritiserar Byggnadskontorets agerande.

- Min huvudpoäng med blogginlägget var att pengar som är tänkta för att utveckla cykelvägar går till något helt annat, till att bygga om gator. En gata ska byggas om och så kallas det för ett cykelprojekt, och så kan man ta pengar från cykelbudgeten. Till exempel Hjulkvarnsvägen är inte på något sätt en viktig rutt för cyklister, inte för bilister heller, att så här går det, säger Marjut Ollitervo.

Byggnadskontoret: ska vi alls bygga när det väcker förtret

Avdelningschef Osmo Torvinen på Byggnadskontoret säger att de bygger cykelvägarna som ritats in i stadsplanen i den takt det är möjligt. Han medger att det inte finns lika mycket cykeltrafik på Hjulkvarnsvägen som på Mechelingatan, där det planerats en ny lättrafikled. Arbetena på Mechelingatan kommer igång tidigast i höst, men allt beror på hur länge de olika besvärsprocesserna tar.

- Problemet är det att de här kritiskt viktiga projekten i innerstaden väcker starka reaktioner bland invånarna, som sedan gör klagomål som skjuter upp projekten, säger Torvinen.

När de viktiga projekten i innerstaden skjuts upp måste de budgeterade medlen skjutas över till nästa år. Alternativet är att använda medlen på cykelvägar i periferin som Hjulkvarnsvägen. Det undrar Osmo Torvinen på Byggnadskontoret om de alls ska göra längre.

- Med tanke på framtiden så funderar vi säkert noggrannare när något spjutprojekt inte går att förverkliga. Ska vi alls sätta igång med att leta efter alternativa projekt, när det väcker sådant förtret, kommenterar Osmo Torvinen den kritik som finns på bloggen Kaupunkifillari

Lite trafik på Hjulkvarnsvägen

Det är tyst på Hjulkvarnvägen som snart ska byggas om. Några bilar är parkerade utanför Kvarnbäckens tenniscentrum, på andra sidan vägen går det att skymta metrons depå bakom träden.

Enligt byråchef Lena Silfverberg på stadsplaneringskontoret fanns det förväntningar på att ett billighetsvaruhus skulle byggas här när stadsplaneringskontoret ritade in den bredare cykelvägen i detaljplanen. Det varuhuset kommer sannolikt inte att byggas. Men bredare cykelleder på Hjulkvarnsvägen till ett pris på 1, 3 miljoner ska byggas i år.

- Också om här senare skulle byggas bostäder och annat, så finns det inte skäl att göra det nu, när det finns ett mer akut behov för pengarna i innerstaden, kommenterar Ollitervo.

Läs också