Hoppa till huvudinnehåll

Lagutkast om tvångsfusioner godkändes

Henna Virkkunen. henna virkkunen

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling godkände på fredagen regeringens förslag till paragraf om tvångsfusioner. Statsrådet föreslås få utvidgade befogenheter för att besluta om att slå samman kommuner, också i strid med de kommunala fullmäktigeförsamlingarnas beslut.

Beslutet kunde tillämpas i nio stadsregioner med sammanlagt 24 kranskommuner. Stadsregionerna i fråga är Uleåborg, Vasa, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Björneborg, Tammerfors, Lahtis och Åbo. Bland annat kunde Korsholm tvingas gå samman med Vasa, och Nådendal, Reso och S:t Karins slås ihop med Åbo.

Kommunminister Henna Virkkunen tror ändå inte att tvångsfusioner i framtiden kommer att ske i någon större utsträckning. Målet är fortfarande att kommunerna tar fram egna verksamhetsmodeller. Statsrådets förslagna befogenheter är ändå enligt Virkkunen viktiga i fall då kommunen själv inte finner en lösning.

De utvidgade befogenheterna skulle i framtiden innebära att statsrådet kan besluta om en kommunal folkomröstning om en kommunfusion, fast kommunfullmäktige inte godkänner fusionsförslaget.

Är majoriteten då för en sammanslagning, har statsrådet rätt att besluta om en kommunfusion. Ett positivt resultat skulle ändå inte ensamt räcka för att ge upphov till en fusion, utan andra orsaker som utveckling av boende och trafik förutsätts också.

Motsätter sig invånarna däremot en fusion i omröstningen har statsrådet inte befogenheter att föra ärendet vidare.

- Meningen med lagförändringen är inte att skapa en tvångsfusionsautomat, utan att ge statsrådet en möjlighet att besluta om kommunsammanslagningar när det finns välgrundade orsaker för det och problemen inte går att lösa på andra sätt, säger Virkkunen i ett pressmeddelande. Kommunernas egna lösningar har fortfarande en primär betydelse.

Lagen tillämpas inte i huvudstadsregionen, där man nu genomför en separat metropolutredning.

Enligt Finansministeriet är målet med lagen att förstärka konkurrenskraften och att främja planeringen av markanvändning, boende och trafik.

Det är meningen att lagen ska träda i kraft i juli i år.

Läs också:
Kommunsammanslagning skulle göra SFP störst i Vasa
Haglund: Lokalpolitiker ska ansvara för kommunsammanslagningar