Hoppa till huvudinnehåll

Utlänningar ska betala på tyska vägar

Bild: Johnny Sjöblom/Yle trafik i tyskland

Samtidigt som man i Finland funderar över kilometeravgifter för bilister, har man i Tyskland nu planer på att införa vägtullar. Planerna står nedskrivna i det färska regeringsprogrammet, men frågan är mycket omdiskuterad. Det speciella med tullarna är att det är meningen att bara utländska bilister ska betala.

Än så länge kan alla privatbilister susa fram på tyska Autobahn utan att tvingas betala för det. I dagens läge är det bara lastbilar och långtradare som betalar vägtull. Det här vill ändå de bayerska kristdemokraterna ändra på.

De vill att vägtullar ska införas och på så sätt att det endast är de utländska bilisterna som betalar. Man vill dra mer nytta av att allt fler bilister, främst från grannländerna, använder Tyskland som genomfartsland och samtidigt bidrar till slitaget av de tyska vägarna. Meningen är att de insamlade pengarna ska gå till reparation och underhåll av vägnätet.

I regeringsprogrammet står det skrivet att vägtullarna endast kommer att införas på vissa villkor. De måste godkännas av EU, de måste ge staten nya intäkter och de får framförallt inte bli en ytterligare ekonomisk belastning för de tyska bilisterna.

Delade meningar

Bland de tyska bilisterna går åsikterna om de planerade vägtullarna isär. Vissa tycker att man redan nu betalar tillräckligt höga skatter både för bil och för bensin. Andra tycker att det handlar om rättvisa, så måste man ju betala vägtullar i de flesta närliggande länderna, bland annat i Österrike, Frankrike och Italien.

Enligt opinionsmätningarna godkänner ändå majoriteten tullarna, bara det samtidigt kommer till rabatt på de nuvarande avgifterna. Och det är just det som är planen. Egentligen ska alla som använder vägarna betala, men skillnaden mellan utländska och tyska bilister är den att de tyska kommer att kompenseras genom lägre bilskatt. I praktiken betyder det här alltså att det endast är utlänningar som betalar.

Trots att det gång på gång har intygats att de tyska bilisterna i framtiden inte kommer att betala mer, ställer ändå till exempel automobilförbundet ADAC sig kritiskt till tullarna.

– Om alla ska ha vägavgiftsdekaler och betalar ett fast pris, leder det bara till att folk kör ännu mer än nu, bara för att få valuta för pengarna. Det säger Ralf Resch vid ADAC.

Automobilklubben varnar också för höga system- och förvaltningskostnader i samband med vägtullarna. I värsta fall kan förvaltningen sluka mer pengar, än vad tullarna hämtar in. Det här gäller enligt ADAC i synnerhet ett system, där endast de utländska bilisterna betalar.

Medel mot trafikproblem

Men trots kritiken finns det också de som ser betydande fördelar med vägtullarna. Staus, bilköer är vardag på de tyska motorvägarna. Med vägtullar, kunde man få bukt med, de för varje år allt värre trafikstockningarna.

– Det finns för lite plats på vägarna, bland annat därför att det är gratis att använda dem. Om vi har begränsad tillgång till en resurs, i det här fallet plats på vägen, måste det införas en avgift. Det säger professor Hans-Werner Sinn, chef för det ekonomiska institutet IFO i München.

Sinn har redan länge talat för vägtullar, främst på grund av de ekonomiska förluster som trafikstockningarna ger upphov till. Själv uppskattar han förlusten till 126 miljarder euro per år.

– Det är heller ingen lösning att hela tiden bara bygga och bredda vägar. Grundproblemet är att användandet är gratis och därför borde alla betala, såväl de utländska som de tyska bilisterna, fortsätter Sinn. Att införa tidsbestämda avgiftsdekaler, som till exempel i Österrike, ser han ändå bara som en början.

– Det riktiga skulle vara att ha tullar som bygger på hur långt man kör och när man kör. En billigare avgift på natten, skulle till exempel jämna ut trafikflödet och minska på trafikstockningarna under dagtid. Vägtullarna för långtradare fungerar redan delvis så här och det är ett sådant här system vi egentligen behöver för alla bilar, säger professor Hans-Werner Sinn.

Många frågetecken

Hur de tyska vägtullarna kommer att se ut och vad de eventuellt betyder för finländska bilister som rör sig i Centraleuropa är ändå i det här skedet oklart. Enligt planerna borde vägtullarna införas under år 2015.

Årsavgiften är planerad att ligga på ungefär hundra euro och förutom årsavgiften planerar man också att införa avgiftsdekaler för kortare tid. Det har också talats om rabatter för bilar med små utsläpp.

Det största frågetecknet är ändå om EU i slutändan kommer att ge grönt ljus för ett system där bilens hemland avgör, om du betalar eller inte.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes