Hoppa till huvudinnehåll

Åbo kritisk till statsandelsreformen

Åbo stadsvapen på en flagga.
Åbo stadsvapen på en flagga. Bild: Yle/Andy Ödman Åbo,åbo vapen

Åbo stad kräver förändringar i den planerade statsandelsreformen. Enligt reformförslaget, som presenterades i slutet av förra året, skulle Åbo gå miste om dryga 30 miljoner euro. Reformen planeras att träda i kraft år 2015.

I stadens utlåtande om reformen, som stadsstyrelsen godkände på måndag, kräver Åbo förändringar i bland annat hurudan tyngd åldersstrukturen och sjukligheten i kommunerna har i fördelningen av pengarna. Enligt reformförslaget ger en stor mängd äldre kommuninvånare mindre pengar än förut medan mängden sjuka invånare ger mer pengar. Enligt Åbo stad bestraffar den planerade reformen de kommuner som satsat på förebyggandet av sjukdomar, eftersom hög sjuklighet ger mer pengar.

Åbo stad anser ändå att en reform är nödvändig, men inte på det planerade sättet.

Enligt den kommunvisa utredningen kommer alla kommuner i Egentliga Finland förutom Aura att förlora statsandelar på grund av de nya kriterierna som reformen medför. Egentliga Finland skulle i medeltal gå miste om 131 euro per person i statsandelar. Åbos förlust skulle vara 177 euro per invånare, och i relation till invånarantal handlar det om en summa på 31,7 miljoner euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland