Hoppa till huvudinnehåll

Borgå skärgårds vattentjänster utan borgen

Vatten och avlopp till Kitö
Vatten och avlopp till Kitö Bild: Yle/Sune Bergström kitö vattenandelslag

Andelslaget Borgå skärgårds vattentjänstverk bör inte beviljas borgen av Borgå stad. Det har visat sig att andelslagets svaga ekonomiska läge beror på de mycket låga anslutningsavgifterna. Stadsstyrelsen föreslår därför för stadsfullmäktige att andelslaget inte beviljas borgen.

Ett eventuellt lån skulle inte förbättra andelslagets ekonomi. Borgå stadsstyrelse konstaterade att andelslaget istället borde sköta sitt akuta skuldproblem genom extra avgifter som skulle tas ut av delägarna.

Stadsstyrelsen vill också att koncernledningen och Affärsverket Borgå vatten fullmäktigas att inleda förhandlingar med andelslaget och den finansierande banken om anslutning av andelslaget till stadskoncernen.

Nya arrangemang

Enligt beslutet skulle egendom, skulder och ansvar, som eventuellt övergår från andelslaget, hållas separat från Borgå vattens egentliga verksamhet. Målet är att andelslagets nuvarande verksamhet med sina avgiftsinkomster skulle täcka verksamhetens kostnader samt svara för resterande lån och de investeringsbehov som verksamheten har.

Avgifterna bör höjas

Borgå stad förutsätter nu att andelslaget höjer avgifterna för att åstadkomma en sundare ekonomisk struktur. En utredning visar att den största orsaken till andelslagets svaga ekonomiska läge och stora skuldsättning är de mycket låga anslutningsavgifterna som har gällt ända sedan andelslaget började sin verksamhet. Också antalet anslutna kunder har varit för lågt. Få anslutningar och för låga anslutningsavgifter har gjort att andelslaget i för hög grad har varit tvungen att finansiera sin verksamhet med låneupptagning.

Gustav Ulander som är styrelsemedlem i andelslaget är missnöjd med stadsstyrelsens beslut.

– Att höja anslutningsavgifterna är ungefär som att skjuta sig själv i foten, säger Ulander. Det är en vink till kommande delägare att det bara blir dyrare och dyrare.
.

Lån ingen lösning

Ett eventuellt lån skulle med andra ord inte förbättra andelslagets ekonomi eller betalningsförmåga. Däremot skulle stadens risker märkbart öka, anser stadsstyrelsen.
Andelslaget Skärgårdens vattentjänstverk hade begärt en ny lånegaranti för ett lån på över en miljon euro av Borgå stad. Staden har redan tidigare gett en proprieborgen för andelslagets lån på två miljoner euro. Dessutom har staden under flera år gett andelslaget bl.a. vattentjänstunderstöd.

Gustav Ulander anser att stadsstyrelsen ser alltför kortsiktigt på projektet.

– Sådana här investeringar kan inte amorteras över en natt. Vi pratar om en tidsrymd på tio till tjugo år

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland