Hoppa till huvudinnehåll

Container för farligt avfall flyttar

Tomma lösningsmedelsburkar
Farligt avfall är t.ex. rester av olja och målning. Tomma lösningsmedelsburkar lösningsmedel

Containern för farligt avfall har flyttats från ST1-stationen i Liljendal till Neste Oil i Forsby.

Containern för farligt avfall kan endast användas under servicestationens öppethållningstider. Användningen går till så, att kunden fyller i sina kunduppgifter vid servicestationens kassa och får därefter nyckeln till containern. Avfallet sorteras enligt de anvisningar som ges. Avfall får inte lämnas utanför containern.

I containern för farligt avfall kan man lämna avfall som till exempel målburkar, lim, lösningsmedel, lågenergilampor, lysrör, batterier, ackumulatorer och oljor. Andra typer av farligt avfall - som till exempel tryckimpregnerat trä och syror - ska föras till småavfallsstationerna och asbest samt stora avfallsmängder till Domargårds avfallscentral i Borgå.

Gamla mediciner och söndriga febertermometrar - som innehåller kvicksilver - kan lämnas till apoteket och sprängämnen till polisen.

I över ett år har containrar för farligt avfall ingått i avfallsbolagets service. Invånare på Östra Nylands Avfallsservices verksamhetsområde kan gratis använda sig av containrarna. Kostnaderna för insamlingen täcks med den ekoavgift som hushållen betalar.

Farligt avfall tas fortfarande emot på alla sex småavfallsstationer som upprätthålls av Östra Nylands Avfallsservice och i Otto-insamlingsbilen som ambulerar under våren.

Läs också