Hoppa till huvudinnehåll

Antalet arbetslösa ökar i Västnyland

Dystraste sysselsättningsstatistiken i Västnyland finns i Hangö. Bild: Yle/Petra Thilman välkommen till hangö

I december ökade antalet arbetslösa i Lojo, Sjundeå, Hangö, Ingå och Raseborg med total 475 personer jämfört med november. Hangö, Lojo och Raseborg har alla tre en arbetslöshetsprocent som ligger över medeltalet för Nyland som är 9,6 procent.

Högst är arbetslösheten i Hangö där procenten i december var 15. Det betyder att 644 Hangöbor var utan jobb vid årets slut. I november var procenten 14,4 i Hangö och då var 619 invånare bokförda som arbetslösa.

I Lojo var arbetslöshetsprocenten 11,5 i december mot 10,5 i november. Det betyder att 2 674 Lojobor går utan jobb och det är en ökning på 246 personer jämfört med november.

I Raseborg var 10,4 procent arbetslösa i december mot 9,1 i november. I december betydde det 1 421 arbetslösa personer mot 1 243 i november.

Låg procent i Ingå och Sjundeå

I Ingå har procenten nu stigit till 6,2 i december mot 5,6 i november. I antal arbetslösa är ökningen ändå liten; 171 var utan jobb i december i Ingå och det är 16 personer flera än i november.

Sjundeå är fortfarande bäst i klassen i Västnyland, men också här har en ökning skett. I december var arbetslöshetsprocenten 5,6 i Sjundeå mot 5,2 i november. Det betyder att antalet arbetslösa i december var 175 och det är en ökning på 10 personer jämfört med november.

Stor ökning på ett år

Om man tittar tillbaka och jämför statistiken i december 2013 med statistiken i december 2012 ser man att antalet arbetslösa har ökat betydligt på ett år i Västnyland.

I Lojo, Sjundeå, Ingå, Raseborg och Hangö var 3 826 personer utan jobb i december 2012. I december 2013 var siffran 5 085. Det är en ökning på 1 259 personer på bara ett år.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland