Hoppa till huvudinnehåll

Barnen ska tas med i beslutsfattandet

Kyrkostyrelsen har nyligen kommit med en rekommendation att alla församlingar ska ha ett barnombud. I Östnyland är det endast Borgå svenska domkyrkoförsamling och Lovisa svenska församling som har ett barnombud.

Gun Geisor har valts till barnombud bland de anställda inom Borgå svenska domkyrkoförsamling. Hon ska arbeta i par med Marina Uddström som representerar de förtroendevalda. Tillsammans ska de fundera på hur de kan göra det bästa för barn och unga inom församlingen.

– Det handlar om att varje gång en förändring görs eller verksamhet planeras fundera på vad det har för konsekvenser för barn och unga, säger Geisor.

Församlingarna har alltid haft verksamhet för barn och unga och velat engagera dem.

– På det sättet är det inget nytt, säger Gun Geisor. Nu handlar det om att ännu mer ta hänsyn till barnen då man fattar beslut som berör dem.

Det kan till exempel gå till så att församlingen gör enkäter bland barn, ungdomar och föräldrar. Gun Geisor nämner planeringen av ett familjeläger som exempel. Förut kanske församlingens personal har planerat lägerprogrammet på egen hand. Nu är tanken att man frågar familjerna vad de vill göra på lägret.

Läs också: Östnyländska församlingar saknar barnombud

Läs också