Hoppa till huvudinnehåll

Anslagen till Terhohemmet minskar

Terhohemmet
Helsingfors skär ner i sitt anslag till Terhohemmet som ligger i Norra Haga. Terhohemmet Bild: YLE/Jonas Blomqvist vård i livets slutskede

Helsingfors anslag till Terhohemmet minskar. Social - och hälsovårdsnämnden i Helsingfors beslöt i går tisdag att hemmets anslag för 2014 minskar med 200 000 euro. Staden beviljar Terhohemmet ett anslag på 1,2 miljoner i år.

Anslagen såg först ut att minska med 500 000 euro men Terhohemmet och staden förhandlade i går innan nämndens möte om en mindre nedskärning. I princip minskar inte det anslag som staden beviljar eftersom staden också 2013 beviljade ett anslag på 1,2 miljoner men staden köpte ändå tjänster från hemmet för 1,4 miljoner, därav minskningen på 200 000 euro. Terhohemmet är ett vårdhem för vård av personer i livets slutskede.

Terhohemmets chef Juha Hänninen är rätt nöjd med slutresultatet.

- Vi är givetvis nöjda eftersom nedskärningen i anslagen inte blir så stor som vi först befarade. Jag och Juha Jolkkonen (stadens chef för sjukhus-, rehabiliterings- och vårdtjänster) diskuterade på tumanhand i sista stund om en kompromiss. Jolkkonen konstaterade då att staden inte radikalt har tänkt minska på Terhohemmets tjänster, säger Hänninen.

Terhohemmet ansökte ändå om ett anslag på 1,6 miljoner euro från staden för i år.

Hänninen hoppas på långsiktig lösning

Hänninen säger att nedskärningen på 200 000 euro inte nödvändigtvis innebär några förändringar för verksamheten. Han hoppas nu också att staden och Terhohemmet hittar en långsiktig lösning när det gäller stadens anslag till hemmet.

Nedskärningarna har stött på stora protester. Bland annat har över 1 200 undertecknat en adress om att helsingforsarna också i framtiden ska få vård en värdig terminalvård. Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Maija Anttila (SDP) säger att staden i allt större utsträckning själva erbjuder terminalvård.

- Staden har grundat sin egen enhet i Storkärrs sjukhus och där behandlas patienter som inte behöver så avancerad vård. Men behövs Terhohemmets tjänster kommer vi att köpa tjänster därifrån, säger Anttila.

Terhohemmets verksamhet finansieras av Terhostiftelsen och bakom den står Finlands cancerförbund och södra Finlands cancerförbund.
Stadens anslag till Terhohemmet var i fjol 1,2 miljoner men i själva verket användes staden hemmets tjänster för 1,4 miljoner euro.

Många vill dö hemma

Maija Anttila säger att många i dag vill dö hemma.

- Staden kommer att öka hemtjänsterna när det gäller vård i livets slutskede. Om någon vill leva hemma de sista dagarna är det möjligt. Därför minskar sjukhusets behov att sköta om cancerpatienter, säger Anttila.

Men hur svarar du dem som nu undertecknat adressen och som protesterar mot stadens minskade anslag?

- Vi kommer också i framtiden att erbjuda vård vid Terhohemmet. Det är inte fråga om annat. Vi kommer inte att stänga dörrarna till Terhohemmet. Eftersom staden nu har grundat en egen enhet ska den också användas, men vid behov kommer tjänster att köpas från Terhohemmet.

Anttila säger att det minskade anslaget inte är en sparåtgärd utan mer ett svar på att allt fler vill stanna hemma under livets slutskede.

- Eftersom antalet cancerpatienter kommer att öka behöver staden också en egen enhet för dem.

Anttila bedömer att de patienter som i framtiden behandlas i Terhohemmet är patienter som fått specialsjukvård vid Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Och då handlar det mest om patienter med svår cancer.

UPPDATERING kl.10.54: Kommentarer av Terhohemmets chef Juha Hänninen samt en precisering gällande att anslagen för i år är på samma nivå som i fjol, men att minskningen beror på att staden i fjol använde sig av hemmets tjänster i större utsträckning än det beviljade anslaget.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen