Hoppa till huvudinnehåll

HFD avgör om Valsörarnas sjöbevakning kan rivas

Valsörarnas sjöbevakningsstation i Korsholm
Valsörarnas sjöbevakningsstation i Korsholm Bild: YLE/Agneta Glad sjöbevakningsstation

Rivningsplanerna för sjöbevakningsstationen på Valsörarna i Korsholms skärgård granskas nu av Högsta förvaltningsdomstolen. En privatperson har besvärat sig över Vasa förvaltningsdomstols beslut att stationen kan rivas.

Byggnadsnämnden i Korsholm å sin sida anser att besväret bör förkastas och att huvudbyggnaden på Valsörarna kan rivas.

Högsta förvaltningsdomstolenhar begärt en förklaring av Korsholms kommun, som i sitt svar meddelar att en rivning inte innebär att några traditionsvärden skulle gå förlorade.

Byggnadsnämnden ville med sitt beslut förhindra att att byggnaderna lämnas åt sitt öde och förfaller.

Byggnaden är i gott skick

Privatpersonen besvärade sig först i Vasa förvaltnignsdomstol, som ansåg att det inte finns några hinder för rivning.

Besvärsställaren anser att Vasa förvaltningsdomstol inte har tagit i beaktande Musieverkets utlåtande i sitt beslut. Museiverket förordade inte rivning då byggnaden är i gott skick och utgör en kulturhistoriskt värdefull helhet tillsammans med fyrsamhället.

Det är ägaren, Senastsfastigheter, som vill riva huvudbyggnaden vid Valsörarnas fd sjöbevakningsstation.

Läs också