Hoppa till huvudinnehåll

Lärare: Nickby hjärta sätter svenskan i kläm

Kungsvägens skola blir en del av Nickby hjärta Bild: YLE/ Bettina Aspfors kungsvägens skola

Lärare vid Kungsvägens skola i Sibbo är oroade över svenska elevers språkutveckling då de placeras under samma tak som de finska i Nickby hjärta. Svenska utbildningssektionens ordförande är förvånad över kritiken.

Sex lärare vid Kungsvägens skola i Sibbo kritiserar planeringen av Nickby hjärta i en insändare i Borgåbladet på onsdag. Nickby hjärta för samman de svensk- och finskspråkiga högstadieeleverna på samma gård och delvis samma utrymmen. Båda skolorna är i akut behov av nya byggnader.

Lärarna är oroade över att svenskan kommer i kläm när elever från olika språkgrupper delar gård och hus. För de enspråkigt svenska eleverna kan skolan kännas otrygg och de tvåspråkiga eleverna får inte tillräckligt stöd för sin svenska.

Varför först nu?

Tidpunkten för ställningstagandet gör svenska utbildningssektionens ordförande Antti Skogster (SFP) förundrad.

- Reaktioner [om språkfrågan] var väntade då det var aktuellt, men nu har vi jobbat med Nickby hjärta i över ett år och projektet är nästan klappat och klart. Det överraskade.

Båda skolornas rektorer har deltagit i planeringen av projektet från första början, berättar Skogster.

- Det måste vara så att ärendet inte har kommit så långt som till lärarna i tid. Informationen har funnits hela tiden och man har tagit i beaktande skolans behov.

Viktigast är tillräckliga utrymmen

Lärarna skriver att språkfrågan inte tidigare har lyfts fram. Skogster påpekar att frågan varit framme under hela processen.

- Språkfrågan har diskuterats men man har inte lyft fram den som en huvudsak. Det viktigaste är att båda skolorna ryms in. I en samlokaliserad skola strävar man efter att få det så effektivt som möjligt.

Skogster har svårt att förstå skillnaden mellan att eleverna är i varsin vinge av ett hus eller i varsin byggnad på samma tomt, där man ändå delar en del utrymmen.

På torsdag kväll arrangeras ett möte där Sibbo kommuns tekniska direktör och rektorn för Kungsvägens skola berättar för de förtroendevalda om hur Nickby hjärta framskrider. Lärarnas åsikt kommer med stor sannolikhet att tas upp på det mötet.

Nickby hjärta har en egen, tvåspråkig Facebook-sida och en projektplan från 2013.

Så här har Yle Östnyland skrivit om Nickby hjärta:
"Bygg nytt istället för att sanera mögelskador"
Sibbo investerar stort 2014

Läs också