Hoppa till huvudinnehåll

För många platser på sjukhuset i Ekenäs

Vita våningshus vid Raseborgs sjukhus i ett vinterlandskap.
Det finns för många platser på sjukhuset i Ekenäs. Vita våningshus vid Raseborgs sjukhus i ett vinterlandskap. Bild: Yle/Robin Lindberg raseborg,Ekenäs

Det är tidvis trångt på sjukhuset i Ekenäs. Men det finns trots det nu planer att skära ner antalet platser också vid Västra Nylands sjukhus.


Inga beslut är fattade men chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ska i snabb takt se över sjukhusets verksamhetsplan så att antalet platser kan anpassas till befolkningsmängden i regionen

Det blev klart när Raseborgs och Hangös ledning i måndags (20.1) träffade HNS ledning och diskuterade en konsultutredning som Hangö och Raseborg har beställt för att få ordning på sina höga vårdkostnader.

Fler poliklinikbesök, mindre sängliggande

Trenden i samhället överlag är att ha färre bäddplatser och det gäller inte enbart äldrevården utan också för den specialiserade sjukvården, förklarar stadsdirektören i Raseborg Mårten Johansson.

- Dimensioneringen av bäddkapacitet diskuteras hemskt mycket i samhället i dag, hur mycket ska vara öppen vård och hur mycket ska vara institutionsplatser. Trenden är nog att minska dem.

- Vi försöker nu se framåt och tänka hur mycket bäddplatser vi behöver och hur mycket kan skötas som besök på polikliniken och hvc.

Liten tillbyggnad

Staden och HNS har tillsammans planerat en tillbyggnad invid Västra Nylands sjukhus i Ekenäs. Behovet finns fortfarande trots att antalet vårdplatser på sjukhuset minskar, intygar Johansson.

- Det tror vi nog. Det beror delvis på var hvc ska finnas. Men vi utgår från att hvc finns invid sjukhuset där det finns jour.

Johansson säger att jouren inte ska vara så omfattande som tidigare planerades utan att hälsostationerna ska sköta alla sådana fall som inte behöver vård akut samma dag.
Men tanken om en tillbyggnad lever fortfarande.

- Storleken har krympt kraftigt från 10 000 kvadratmeter till 5 000 och mindre än så. Vi måste ju veta vad som ska ske i sjukhuset innan vi besluter vad vi bygger kring det.

Chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi uppdaterar sjukhusets så kallade master plan redan i februari.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland