Hoppa till huvudinnehåll

Över tusen jobb hotade på Itella

Bild: Jarno Mela/Lehtikuva sortering

Itella startar samarbetsförhandlingar som kan leda till att 1 200 jobb försvinner. Nedskärningarna motiveras med att mängden så kallad traditionell post har minskat kraftigt i takt med att den elektroniska posten ökar. De anställdas rättsskydd fär inte äventyras, anser minister Pekka Haavisto.

De hotade jobben finns inom utdelningen. En del av nedskärningarna tror man att kan verkställas genom frivilliga arrangemang och naturlig avgång.

Under det sista kvartalet i fjol delades det ut 7 procent färre brev och 8 procent färre tidningar, jämfört med det sista kvartalet året innan. Enligt posten var förändringen mer dramatisk än man hade väntat sig.

"Överdimensionerade nedskärningar"

Post- och logistikunionen PAU fördömer planerna på nedskärningar. Enligt PAU är nedskärningarna överdimensionerade och försvagar Itellas förmåga att sköta postverksamheten på det sätt som förutsätts i lagen.

PAU konstaterar också att det är ofrånkomligt att mängden post minskar då tidningar och brev blir elektroniska men personalminskningen kunde ha skett på ett mjukare sätt.

Att Itella under hösten höjde priset på utdelning av tidningar, brev och reklam minskade ytterligare på mängden utdelade försändelser, påpekar PAU.

Haavisto lyfter fram de anställdas rättsskydd

Nyheten om samarbetsförhandlingarna vid Itella kommer inte som någon överraskning, anser utvecklingsminister Pekka Haavisto som är den minister som ansvarar för statens ägarstyrning.

Mängden utdelad post har minskat dramatiskt, skriver Haavisto på sin blogg. Itella tvingas i det här läget minska sina kostnader på många sätt samtidigt som företaget håller fast vid den servicenivå som förutsätts i postlagen, skriver Haavisto.

Haavisto anser att det är viktigt att de anställdas rättsskydd till fullo beaktas vid samarbetsförhandlingarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes