Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om ambulanser får kritik

Interiör från ambulans.
Interiör från ambulans. Bild: Yle/Fia Doepel bår

Förslaget om att Västra Nylands räddningsverk tar över de brådskande sjuktransporterna i Raseborg, Ingå och Hangö från och med början av nästa år får kritik. Skattebetalaren Matti Sivonen i Raseborg undrar hur beslutet har kommit till.

- Jag är skattebetalare som alla andra och kan inte förstå att sådant här kan gå igenom utan diskussioner, säger Sivonen.

Det har varit en lång beslutsprocess som nu verkar gå mot sitt slut.

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde beslöt i slutet av november enhälligt att föreslå för styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att det görs ett avtal med Västra Nylands räddningsverk om de akuta sjuktransporterna åren 2015 - 2017. Det är HNS styrelse som ska fatta det slutliga beslutet på måndag (27.1).

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska samkommunen för sjukvårdsdistriktet, i det här fallet Västra Nylands sjukvårdsdistrikt, organisera sjuktransporterna inom samkommunen från 1.1.2013. Då det här blev aktuellt år 2011 fanns det tre olika sjuktransportavtal i Västnyland. Hangö hade ett avtal med Ingå sjuktransport till slutet av 2014 medan avtalen i Raseborg och Ingå löpte ut tidigare.

Avtal förlängdes

På grund av Hangös avtal beslöts det att Raseborg skulle utnyttja sin option och förlänga avtalet med den nuvarande leverantören Ekenäs sjuktransport medan Ingås ambulansavtal skulle konkurrensutsättas. Också här var det Ekenäs sjuktransport som vann konkurrensutsättningen.

Raseborgs avtal överfördes till sjukvårdsområdet år 2012 och Hangös år 2013. Västra Nylands sjukvårdsområde ingick ett avtal med Ingå för åren 2013-2014.

Under de senaste åren har frågan stötts och blötts inom VNS. Vilket är det bästa sättet att sköta sjuktransporterna från och med år 2015 då det nuvarande avtalen för Ingå, Raseborg och Hangö löper ut.

Man har utgått från tre alternativ. Alternativ ett skulle vara att VNS sköter transporterna själv. Här skulle man vara tvungna att skaffa ambulanser. Alternativ två går ut på att göra det i samarbete med räddningsverket eller ett annat sjukvårdsdistrikt. Och alternativ tre går ut på att köpa servicen från en annan serviceproducent. Det skulle innebära konkurrensutsättning.

Marianne Gripenberg-Gahmberg är direktör för Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS).
Marianne Gripenberg-Gahmberg Marianne Gripenberg-Gahmberg är direktör för Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS). Bild: YLE/Petra Thilman gripenberg-gahmberg marianne

Valde räddningsverket

VNS har nu valt att samarbeta med Västra Nylands räddningsverk i frågan, bland annat för att slippa konkurrensutsättningen, berättar sjukhusdirektören Marianne Gripenberg-Gahmberg vid Västra Nylands sjukhus.

- Det här resultatet har mognat fram under årens lopp. Under början kanske vi själva också trodde på en konkurrensutsättning. Men efter att ha vägt för och emot och beaktat alla delas så har vi ju kommit till det att vi anser att den absolut bästa lösningen är räddningsverket. Och det här gäller framför allt funktionellt, men också nog ekonomiskt när man ser till helheten.

Gripenberg-Gahmberg konstaterar att konkurrensutsättningar inte är någon barnlek och att en och annan konkurrensutsättning har slutat i marknadsdomstolen.

Priset ett frågetecken

En nackdel är att räddningsverket inte kan ge ett slutgiltigt pris.

- Det är ju det som gör den här sitsen svår. Det som vi ju har jämfört med är de gamla avtalen. Somliga av avtalen är mycket gamla. Vi kan ju inte jämföra med någonting som vi inte vet vad de här firmorna skulle bjuda. Det som kostar är dels bilarna och dels personalen. Det behövs ett visst antal bilar och personal och det finns inte så mycket spelrum.

För både Raseborg och Hangö innebär det här högre kostnader. I Raseborg fördubblas kostnaderna. Enligt avtalet med Ekenäs sjuktransport som går ut i slutet av det här året kostar det 35 euro per invånare, medan det från år 2015 nu nämns en summa på kring 70 euro per invånare.

- Raseborgs kostnader är i dag är oerhört låga. Ingen människa kan på riktigt tro att om man nu vid en konkurrensutsättning skulle få någonting som kostar 35 euro per invånare.

Matti Sivonen är missnöjd med Pegasos.
Matti Sivonen Matti Sivonen är missnöjd med Pegasos. Bild: YLE/Malin Karlberg sivonen,Ekenäs

Beslutet ifrågasätts

Förslaget från VNS-nämnden till HNS styrelse om att räddningsverket tar över de brådskande sjuktransporterna upprör skattebetalaren Matti Sivonen. Han är till vardags läkare vid Ekenäs hälsovårdscentral, men poängterar att han uttalar sig som skattebetalare.

- Det blir säkert en miljon dyrare för Raseborg. Jag vet också att de privata ambulansfirmorna har räknat med att det blir 50-60 miljoner mera för kommunerna att betala. Så vet jag också att kostnaderna i vissa små kommuner har stigit 3-4 gånger efter det här. Men om man inte har någonting att säga är det bara att punga ut. Jag förstår inte hur det kan gå igenom utan att man diskuterar. Har kommunen ingenting att säga i sista ändan om servicen inte blir bättre utan man bara får allting under samma tak.

Staden: VNS beslut

Jag kontaktar Raseborgs grundtrygghetsdirektör Arne Nummenmaa för att be om stadens syn på saken. Men han meddelar att det är en fråga för sjukvårdsdistriktet och sjukvårdsområdet så jag kontaktar sjukhusdirektör Marianne Gripenberg-Gahmberg.

Också sjukhusdirektör Marianne Gripenberg-Gahmberg är förvånad över att det har varit så tyst efter VNS-nämndens möte i slutet av november. Hon konstaterar att frågan knappt nämndes i massmedia.

Händer bakom kulisserna

När jag jobbar med den här frågan märker jag att det trots att det har varit tyst i medierna är en fråga där det händer mycket bakom kulisserna. Samma uppfattning har både Matti Sivonen och Marianne Gripenberg-Gahmberg.

- När det är tyst brukar det hända någonting bakom kulisserna och sedan plötsligt meddelas det att "så här har det blivit" och man konstaterar att det här är det mest fördelaktiga totalekonomiskt, säger Sivonen.

Gripenberg-Gahmberg säger å sin sida att hon har uppfattat att kommunens åsikt förs fram genom VNS-nämnden.

- Nämnden var enhällig. Ingen sade någonting alls om det här. Ingen ifrågasatte ens förslaget att det skulle vara räddningsverket. Jag tycker att det är alldeles synnerligen märkligt att man sedan tydligen i kommunerna ett, tu,tre i ett mycket sent skede vaknar och tycker att det här var konstigt.

27.12.2013 Räddningsverket tar över brådskande transporter

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland