Hoppa till huvudinnehåll

Fara för fosfater i maten

Christian Lindberg gör veckoinköp med dottern Ingrid.
Christian Lindberg gör veckoinköp med dottern Ingrid. Bild: Antti Lempiäinen/Spotlight ingrid lindberg

Forskare talar om fosforn som ”det nya kolesterolet”, som kan förorsaka hjärt- och kärlsjukdomar och osteoporos. Värst är fosfaterna som tillsatsämnen, de sugs upp mycket effektivare än den naturliga fosfor som finns i livsmedel.

Christian Lindberg och hans dotter Ingrid handlar mat för hela veckan. De köper korv från Chef Wotkin’s och påläggsskinka från Snellmans som har fosfater som tillsatsämnen. Till och med spenatplättarna innehåller tillsatt fosfat.
– Maten ska vara hälsosam, men vi tittar inte så noga på vad det finns för tillsatsämnen i den, säger Christian Lindberg.

Fosfor och fosfater

Fosfaterna är salter av fosfor. Den fosfor som finns i tillsatsämnen är så gott som alltid i fosfatform,
det enda undantaget är fosforsyra E339 som används till exempel i koladrycker.

Det är inte heller lätt att hålla reda på vilka livsmedel som innehåller tilsatt fosfat. Det finns 13 olika e-koder som står för fosfater.

Finländare i riskzonen

– Det finns en mängd nya forskningsrön som visar att fosfater som sätts till maten är skadliga, säger Christel Lamberg-Allardt, forskare i näringslära och professor vid Helsingfors universitet.

De senaste åren har forskarna kopplat ett högt intag av fosfor till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Redan tidigare har det varit känt att ett högt intag av tillsatt fosfat kan leda till benskörhet.
– Det behövs inte många milligram fosfater för att man ska se förhöjningar i bisköldkörtelhormonet PTH, och då ökar benets nedbrytning akut, säger Lamberg-Allardt.

Amerikanska forskare kom nyligen ut med resultat från en stor undersökning där de som får mera än 1400 mg fosfor i sin mat per dag löpte dubbelt högre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Det här betyder att en stor del av oss finländare kan vara i farozonen.

Enligt nordiska näringsrekommendationer ska vi äta 600 mg fosfor per dag, men ingen vet exakt hur mycket vi får i oss. THL räknar i sin Finndiet 2012-undersökning ut att finländska män i snitt får 1700 mg fosfor per dag från kosten, och kvinnor i snitt 1400 mg per dag. Men THL har inte alls räknat med fosforn som kommer från tillsatsämnen, det vill säga de fosfater som oroar näringsforskarna mest.

EU tillåter mycket fosfat

Mängden fosfat som tillåts i livsmedel baserar sig på EU:s värde för acceptabelt dagligt intag (ADI). ADI-värdet beräknas enligt kroppsvikt, och en människa som väger 80 kilo får äta 5600 milligram fosfor per dag enligt det nuvarande värdet i EU. Det här är fyra gånger mera än den mängd de amerikanska forskarna anser vara farlig.

Anna Lemström är överinspektör vid Jord- och skogsbruksministeriet
Mängden fosfater i livsmedel har ökat, säger Anna Lemström vid Jord- och skogsbruksministeriet. Anna Lemström är överinspektör vid Jord- och skogsbruksministeriet Bild: YLE/Antti Lempiäinen anna lemström

EU håller på att utvärdera fosfaternas säkerhet på nytt. Resultat väntas 2018, och om EU då sänker värdet för acceptabelt dagligt intag (ADI) kan också de tillåtna mängderna i livsmedel justeras nedåt.
– Det nuvarande ADI-värdet är från 1991 och mängden fosfater i livsmedel har säkerligen ökat sedan dess, säger Anna Lemström som är livsmedelsöverinspektör vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Men det utlåtande som den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA gav i november säger att tillräckliga bevis saknas för att fosfaterna verkligen förorsakar hjärt- och kärlsjukdomar.
– Man kan inte ändra lagarna på basen av någon enstaka undersökning, säger Lemström.
– De forskningsresultat som redan finns visar nog att fosfaterna är skadliga, men det behövs mera forskning och en sammanställning av forskningsresultat, säger professor Christel Lamberg-Allardt.

Tre gram fosfat per kilo

Ingrid, Christian, Oskar, Maggi och Karin Lindberg
Det finns fosfat i korven som familjen Lindberg äter. Ingrid, Christian, Oskar, Maggi och Karin Lindberg Bild: YLE/Antti Lempiäinen familjen lindberg i helsingfors

Spotlight frågar tillverkarna hur mycket tillsatt fosfat familjen Lindbergs veckoinköp innehåller. Korven från Chef Wotkin’s innehåller tre gram tillsatt fosfat per kilo, fosfaten finns med för att binda korven. Snellmans skinka har 2,7 gram tillsatt fosfat per kilo, fosfaten binder vatten i skinkan och gör den saftigare. Pirkkas och Atrias spenatplättar har fosfat i sig eftersom en av ingredienserna är ett mjölkprotein som innehåller fosfat. Här är mängden liten, 0,5 gram per kilo.

– Jag tycker inte vi verkar vara i riskzonen, säger Christian Lindberg när han går igenom listan över livsmedel som innehåller tillsatt fosfat.
Hans hustru Maggi Lindberg håller med.
– Vi undviker färdigmat, och den verkar ha mest fosfater i sig, säger hon.
Barnen får däremot fosfater i skolmaten. Palmia som lagar skolmaten i Helsingfors sätter smältost i många maträtter.

Professor Christel Lamberg-Allardt tycker att konsumenterna borde få veta hur mycket fosfater som finns i livsmedlen. Men Anna Lemström vid Jord- och skogsbruksministeriet säger att det är omöjligt idag.
– Livsmedelsindustrin ska meddela vilka tillsatsämnen som har använts, men inte hur mycket tillsatser produkterna innehåller, det är mot gällande lagstiftning, säger Lemström.
Lemström betonar att konsumenten inte ska behöva räkna efter, det har myndigheterna redan gjort när de har fastställt ADI-värden.

Christel Lamberg-Allardt tycker att livsmedelsindustrin kunde berätta till exempel på nätet hur mycket fosfat som finns i produkterna.
– Det vore rejält mot konsumenterna, säger Lamberg-Allardt.

Läs också:
Mest fosfater i billigt kött
Här finns fosfaterna

Läs också