Hoppa till huvudinnehåll

HNS vill ha utlåtanden om ambulanser

Ambulansens första hjälp väska med monitor.
Ambulansens första hjälp väska med monitor. Bild: Yle/Fia Doepel monitor

HNS fattade i dag inga beslut om ambulanstransporterna i Västnyland. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt vill först ha utlåtanden av Raseborg, Ingå och Hangö. Ärendet tas upp på mötet igen den 24 februari.


Brandchef Stig Granström är nöjd med att räddningsverket tar hand om de brådskande transporterna, då får regionen ett enhetligt system. Det som bekymrar honom är tillgången på tvåspråkig personal.
-Finns det tillräckligt med personal som kan både svenska och finska? Det är väl egentligen det enda som förorsakar huvudbry.

Följande målsättning är att få ansvaret för transporterna i Lojo.

"Ta reda på fakta"

Granström är bekymrad över den debatt som ambulanstransporterna har väckt.
-Man måste tänka på om man kan jämföra fakta och om de alls är riktiga. Alla beslut finns på Västra Nylands räddningsverks hemsida och man kan ta kontakt med oss om man inte lyckas hitta dem där.

Stig Granström tar priset på transporterna som exempel.
-Alla kostnader måste tas i beaktande så att det inte blir missvisande.

Högre nivå

Harry Yltävä, vänsterförbundare och styrelsemedlem i HNS, säger att det är en stor förbättring då Västra Nylands räddningsverk tar över den prehospitala akutsjukvården.
-Den kvalitativa nivån stiger på det här sättet, säger Yltävä.

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde har enhälligt beslutat att Västra Nylands räddningsverk övertar en del av sjuktransporterna i Hangö, Ingå och Raseborg.

Räddningsverket ska sköta den prehospitala akutsjukvården, alltså brådskande vård av en patient som plötsligt insjuknat eller skadats utanför en hälso- och sjukvårdsinrättning.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland