Hoppa till huvudinnehåll

Mödrarådgivningen uppdaterar mätvärden

Valentina Björklund med sonen Emil besöker hälsovårdaren Hanna Mattsson. Bild: Yle/Kjell Vikman mödrarådgivning

Normvärden för mödrarådgivningens längd-och viktkurvor uppdaterades 2011 men ännu används de gamla kurvorna på många håll i landet. Allt beror på vilken leverantör av databaser som kommunen använder och vilka dataanskaffningsbeslut som kommunen gör.

De gamla mätvärdena baseras på tillväxtkurvor hos barn som är födda i mitten av 1950-talet fram till början av 1970-talet. De nya kurvorna är baserade på undersökningar av barn som födda i början av 1980-talet fram till år 2008. Statistiken visar att längdtillväxten har ökat under de gångna decennierna och de gamla normkurvorna stämmer inte längre med verkligheten. Pojkar som är födda de senaste trettio åren är i medeltal nästan sex centimeter längre när de når tretton års ålder än de pojkar som som är födda på 1950-talet och framåt till 1970-talet.

Nykarleby tog nya kurvor i bruk 2013

Jakobstad och Nykarleby hade olika datasystem när Nykarleby anslöt sig till det gemensamma social-och hälsovårdsområdet 2010. I Nykarleby har det betytt att anpassningen till nya datasystem har tagit lite längre tid och det var först ifjol som Nykarleby tog de nya basuppgifterna i bruk för längd-och viktmätningen på mödrarådgivningen.

- Det här är en alldeles ny sak för mig säger Valentina Björklund som är på besök vid hälsovårdscentralens mödrarådgivning i Nykarleby. Det här vill jag veta mera om säger Valentina Björklund med barnen Emil och Kevin.

- För de mammor som frågar berättar vi om de nya kurvorna, säger ansvariga hälsovårdaren Lisen Vestlin i Nykarleby, vill man kan man också på nätet lägga in vikt-och längduppgifter och själv följa med barnets utveckling.

Läs också