Hoppa till huvudinnehåll

Let´s Go Lovisa

Ingången till verkstaden finns på badsidan av Loivsa busstation
Ungdomsmässa i Lovisa ordnas för alla Ingången till verkstaden finns på badsidan av Loivsa busstation Bild: YLE/Stefan Paavola lilla petters gård

Ungdomsmässan Let´s Go arrangeras i Lovisa idrottshall på fredagen den 28 februari. Tanken är att informera ungdomarna om olika studiemöjligheter och sommarjobb. Dessutom vill man ge invånarna i staden en överblick över olika hobbyverksamheter.

Mässan Let´s Go ordnas mellan kl. 12-18 och under de första timmarna besöker elever från högstadierna, gymnasierna och yrkeskolan idrottshallen. Sedan ändras fokus till fritidsaktiviteter av olika slag. På programmet finns t.ex. information om hälsa och välmående, levande musik och andra uppvisningar.

Fritt fram för alla

Det är möjligt att utan kostnad presentera sin verksamhet, rekrytera nya medlemmar eller annars bara bekanta sig med ortens befolkning. Mässan är öppen hela dagern för personer i alla åldrar.

Let´s Go arrangeras av Lovisa stad, kompanjonsprojektet Gemensamma Segel, församlingarna och tredje sektorn.