Hoppa till huvudinnehåll

Randell efterlyser större satsningar på marinindustrin

Bild: Yle/ Nora Engström stx varv i åbo

Åbos stadsdirektör Aleksi Randell efterlyser både en nationell havsstrategi och ett internationellt varumärke för den finländska marinindustrin. Utan dem fördröjs marinindustrins tillväxt, menar Randell.

Blue cleantech, det vill säga maritim energi- och miljöteknologi, och kompetens hör till Finlands styrkor. Blue cleantech har möjlighet att bli den finländska marinindustrins framgångshistoria och varumärke som Finland är känt för i hela världen, säger Åbos stadsdirektör.

Åbo stod på tisdagen värd för ett evenemang för företag och intressentgrupper inom marinindustrin där man diskuterade hur framtiden för branschen byggs upp. Omsättningen för företagen inom marinindustrin i Egentliga Finland utgör 40 procent av Finlands hela volym inom marinindustrin.

Åbos stadsdirektör Aleksi Randell konstaterade vid tillställningen att det pågår en positiv utveckling inom marinindustrin. Å andra sidan är ägandet inom den finländska varvsindustrin fortfarande oavgjort, vilket är en så stor fråga att det kastar en skugga över den annars positiva utvecklingen.

Det sker förändringar inom marinindustrin, men det tar lång tid att övergå från strukturomvandlingsfasen till tillväxt.

- Finland saknar fortfarande en helhetsbetonad nationell havsstrategi, ett dokument som omfattar hela det finländska havsklustret och sammanför de nationella styrkefaktorerna och utvecklingsobjekten. Alla våra nordiska grannar och även många andra länder har en sådan här integrerad nationell strategi. I Finland har vi delar av den här strategin när det gäller bland annat sjötrafiken och det arktiska, men helheten är ännu inte färdig, säger Randell.

- Vi måste förnya varumärket för marinindustrin och lyfta fram vårt toppkunnande inom teknologi, planering och lösningar på ett nytt sätt.

Enligt Randell borde Finland satsa på att göra Blue cleantech till sitt varumärke.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland