Hoppa till huvudinnehåll

Räsänen: Myndighetssamarbete kan förebygga familjedråp

Päivi Räsänen
Päivi Räsänen Bild: Lehtikuva Päivi Räsänen,räsänen

Inrikesminister Päivi Räsänen uppmanar myndigheterna att öka samarbetet för att förebygga familjedråp. Dessutom vill ministern att myndigheterna tar mera egna initiativ.

Räsänen fick på onsdagen en rapport av den arbetsgrupp som hade i uppgift att klarlägga informationsutbytet mellan myndigheterna i anslutning till familjedråp. Rapporten visar att att myndigheterna ogärna delar med sig av vad de känner till på grund av oklar lagstiftning.

- Myndigheterna kan erbjuda åtgärder till stöd för familjerna och samarbeta med varandra. De ska ges möjligheter att förmedla information till andra myndigheter. Arbetsgruppens utredning lägger fram goda lösningar på det här, konstaterar Räsänen.

- En del av dråpen kan förebyggas genom att man tidigt ingriper i problemen, fastslår ministern.

Ministergruppen för den inre säkerheten beslutade att ta itu med problematiken efter att ha bekantat sig med en utredning om familje- och barnadråp som år 2012 genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. Utredningen visar att myndighetssamarbetet inte är tillräckligt, att informationsutbytet inte fungerar och att de olika myndigheterna inte heller är medvetna om de åtgärder som klienten omfattas av från olika håll.

- Utifrån de uppgifter som kommit fram i utredningen kan man bedöma att en del av familjedråpen eventuellt kunde ha förebyggts om de självdestruktiva tankar och hot som gärningsmännen uttryckt och som kommit till myndigheternas och den närmaste kretsens kännedom hade tagits på tillräckligt stort allvar och man hade ingripit i familjens problem i tid, säger Räsänen.

Mirjam Kalland: Bristande myndighetskultur

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes