Hoppa till huvudinnehåll

Lojoföräldrar: Flytta inte våra barn!

Susanne Di Rodi-Maukku, Micke Rejström och Jan Tallqvist
Susanne di Rodi-Maukku, Micke Rejström och Jan Tallqvist gillar inte förslaget att flytta elever till Källhagens skola. Susanne Di Rodi-Maukku, Micke Rejström och Jan Tallqvist Bild: Yle/ Maria Wasström micke rejström

Det finns planer på att flytta de svenskspråkiga barnen som går i klass 5 och 6 i Solbrinkens skola i Lojo centrum till högstadiet i Virkby, Källhagens skola. Orsaken är brist på plats - men inte i skolorna - utan på dagis. Tanken är att skolbarnen skulle flytta ut för att ge plats åt dagisbarn.

Problemet är alltså att dagisbarnen har det för trångt. Men om man flyttar en del av dagisbarnen till Solbrinkens skola blir ju också Solbrinkens skola för trång och därför föreslås femmorna och sexorna flytta till det svenska högstadiet i Virkby, Källhagens skola, där det finns plats. Och femmorna och sexorna från Virkby skola skulle flytta till Källhagen.

Katri Kalske, bildningschef i Lojo
Bildningschef Katri Kalske Katri Kalske, bildningschef i Lojo Bild: Yle/ Maria Wasström katri kalske

Flytten är ingen bra idé

Solbrinkens Hem och skola-ordförande Suzanne di Rodi-Maukku vill inte att femmorna och sexorna ska behöva flytta från Lojo centrum till Virkby där Källhagens skola ligger. Hem och skola vill nu presentera alternativa lösningar på problemet för dagis. Jan Tallqvist (som också är obunden politiker i Lojo) och Micke Rejström är också Hem och skola-aktiva föräldrar med barn i Solbrinkens skola. De upplever att förslaget inte alls beaktar barnens bästa.

- Det är klart att det finns både ekonomiska realiteter och utrymmesrealiteter men dem ska man försöka lösa med tanke på barnens bästa och den här lösningen är uppenbart inte en sådan lösning, säger Micke Rejström.

Nej till att göra dagis större

För ett drygt år sedan fick Solbrinkens skola sin efterlängtade tillbyggnad men nu är tanken alltså att en del av eleverna ska flytta på sig för att ge utrymme åt dagisbarn.

Någon tillbyggnad för dagis kommer inte på fråga, säger bildningschef Katri Kalske.

- Vi har plats i Källhagens skola och i dessa ekonomiska tider är det inte klokt att bygga till.

Föräldrarna tycker att barnen är för små för att gå i en skola med högstadie- och gymnasieelever, men bildningschef Katri Kalske håller inte med.

Läs också