Hoppa till huvudinnehåll

Torgplaneringen i Jakobstad går framåt

Skiss över hur Jakobstads centrum kan komma te sig
Jakobstads centrum som det kan te sig i framtiden Skiss över hur Jakobstads centrum kan komma te sig byggplaner

Detaljplanen för centrumkvarteret i Jakobstad och det omstridda nya torghuset kan behandlas i fullmäktige i april om allt går väl.
Arbetsgruppen med uppdrag att koordinera arbetet med detaljplanen sammanträdde på torsdagen och ett möte för allmänheten ordnas den 5 mars och då bör detaljplaneförslaget vara klart.

Centrumkvarteren i Jakobstad hör till de nationellt kulturhistoriskt betydelsefulla stadsmiljöerna i landet och Museiverket har en tungt vägande åsikt i sammanhanget när det gäller nybyggnation.
Det nuvarande torghuset kommer att rivas och ersättas med ett nybygge.

Nybygget får inte vara högre än Armirohuset

Byggnadsrätten diskuterades i arbetsgruppen och i ramarna för den fortsatta planeringen utgår man från att nybygget inte får bli högre än huset på andra sidan Storgatan, det så kallade Armirohuset. Byggherrens planering hittills har utgått från en högre byggnad. Nybygget bör också ha en indragen fasad både mot gågatan och mot torget invid Rådhusgatan.
- Företaget A-Konsult som jämkat samman de olika intressenternas viljor utgår från att man måste ha en juridiskt hållbar plan för det fortsatta arbetet säger tf tekniske direktören Anders Blomqvist i Jakobstad som är medlem i arbetsgruppen

Allmänheten får tycka till

I höstas ordnades ett tillfälle för allmänheten kring torgproblematiken i Jakobstad. Vid det mötet var byggföretaget Mäenpää och deras arkitekt och berörda tjänstemän plus A-Konsults representanter närvarande.
-Arbetet med detaljplaneförslaget framskrider och det skall vara klart när följande allmänna möte kommer att hållas, den 5 mars säger Anders Blomqvist. Enligt hans uppfattning kan detaljplanen som redan en gång varit till påseende godkännas utan ett motsvarande förfarande en gång till eftersom byggrätten i kvarteret inte kommer att utökas.