Hoppa till huvudinnehåll

Förtroendekris mellan politiker och tjänstemän i Pargas?

Pargas fullmäktige
Pargas stadsfullmäktige Pargas fullmäktige Bild: Yle/Johanna Ventus fullmäktige i pargas

Politikerna litar inte på tjänstemännens utredningar i Pargas och viktiga beslut skjuts upp. Nu senast valde fullmäktige att remittera frågan om hur daghemssituationen i Pargas ska lösas.


Pargas ekonomi är ytterst ansträngd och politikerna kommer att bli tvungna att fatta svåra beslut men det verkar vara svårt att komma till skott.

Hela hösten gick åt till att diskutera stadens åtgärdsprogram men när besluten skulle fattas tvekade man. När det gäller omdebatterade frågor som högstadiet i Nagu och fastighetsförsäljningen i Houtskär valde fullmäktige på årets sista möte i december att skjuta upp besluten och istället tillsätta olika arbetsgrupper.

Nu i veckan valde fullmäktige, på initiativ av Samlingspartiets Ted Bergman, att remittera frågan om hur daghemssituationen i Pargas ska lösas.

– Vi var i ett läge där vi blev pressade att göra beslut med för kort tidtabell. Jag skulle säga att måttet börjar bli rågat för många politiker. Med den här tidtabellen är det omöjligt för politikerna att fatta beslut. Jag ser det här som en åsiktsyttring över att vi inte vill fortsätta vara gummistämplar, säger Bergman.

Det billigaste alternativet när det gäller daghemssituationen är att bygga om den gamla tandvårdscentralen på Elmgrensvägen till daghem. Renoveringen skulle kosta 750 000 euro och stå klar till hösten. Huset har fuktskador men fastighetschef Seppo Pihl lovade under tisdagens fullmäktigemöte dyrt och heligt att huset går att renovera så att det blir tryggt och hälsosamt för barnen. Men trots löftena valde fullmäktige att remittera frågan.

Stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg är oroad över utvecklingen att politikerna inte litar på tjänstemännen.

– Fastighetschefen garanterade att nu då huset står tomt är det möjligt att undersöka det från grunden och därefter renovera. Att man inte litar på hans ord bekymrar mig. Det är inte bra då alla tror sig vara experter. Man måste kunna inse när det lönar sig att tro på de som jobbar med sakerna dagligen, säger Holmberg.

Saknas mod att fatta svåra beslut i Pargas?

– I alla fall verkar det inte vara lätt att fatta beslut. Det är förstås svåra och stora frågor som väcker känslor. Vi får nu hoppas att arbetsgrupperna kommer med nya tankar och alternativ som kan godkännas och leder till inbesparingar, säger Holmberg.