Hoppa till huvudinnehåll

Kiuru: Gymnasiet ska vara allmänbildande

Lärplattor används i Pojo i Raseborg
Lärplattor används i Pojo i Raseborg Bild: Yle/Anna Savonius eläromedel,Pojo, Raseborg

Undervisningsminister Krista Kiuru anser att gymnasiet också i framtiden måste vara allmänbildande. Gymnasiet ska fostra mångsidigt bildade medborgare som förstår komplexiteten i världen, säger Kiuru.

Att överbetona valfriheten på bekostnad av gemensamma ämnen och ett tillräckligt antal kurser i realämnen kan enligt ministern inte ligga till grund för en reform av timresursen.

- Jag anser det vara viktigt att trygga en tillräckligt mångsidig allmänbildning. Att betona en alltför stor valfrihet leder till en situation, där de unga i ett alltför tidigt skede skaffar sig en snäv kunskapsbas, sade Kiuru vid ett öppet seminarium om gymnasiereformen i riksdagen.

Enligt Kiuru är det viktigt att alla ämnen behandlas lika, och att religionen och hälsovårdskunskapen inte har en särställning.

Läs också