Hoppa till huvudinnehåll

Vargarna ökar mest i västra Finland

Varg
Varg Bild: Seppo Nykänen vargjakt

Vargstammen har ökat lite sedan i fjol. Allra mest ökar antalet vargar i västra Finland, uppger Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet.

Institutet räknar med att det nu finns mellan 140 och 155 vargar i Finland. För ett år var bedömningen att det fanns 120-135 vargar.

Vanligast är vargen i östra Finland, där finns det liksom i fjol mellan 70 och 80 vargar. Men det är i västra Finland som vargstammen har ökat mest, från drygt 40 vargar i fjol till uppskattningsvis närmare 70 vargar nu.

I renskötselområdena finns det högst 10 vargar.

Vargarna rör sig både i flockar och i par, och en del rör sig också ensamma.

Vid millennieskiftet fanns nästan alla vargar i östra Finland, men sedan dess har vargstammen spridit sig till större delen av landet. Samtidigt har antalet vargar stadigt minskat sedan år 2005, då man beräknade att det fanns omkring 250 vargar i Finland.

Ny förvaltningsplan för vargstammen

Ett av jord- och skogsbruksministeriets största projekt i år är att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen. Finlands viltcentral och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet gör enkäter i kommuner, byaföreningar, bland naturvårdare, jaktvårdsföreningar och jaktlag om vad det har för konsekvenser att leva bland vargar, och hur de lokala invånarna tycker att vargfrågor borde skötas.

Målet är en livskraftig vargstam, som den lokala befolkningen kan leva med.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes