Hoppa till huvudinnehåll

Vasa och Korsholm oeniga om kommunutredning

Arkivbild Bild: Yle/Joni Kyheröinen rurik ahlberg

Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg är frustrerad över hur regeringen sköter frågan om kommunsammanslagningar. Enligt Ahlberg skulle utredningarna i Vasaregionen strida mot lagen.

- Det är väldigt komplicerat. Flera lagar strider mot varandra, säger Ahlberg.

Ahlberg syftar på lagen om ordnandet av social- och hälsovård som inte ännu har godkänts.

- Enligt grundlagsutskottets ställningstagande behöver ingen utredning göras före vi vet hur det blir med social- och hälsovården. På det sättet går de här sakerna på varandra och det gör det väldigt svårt för kommunerna. Men det här betecknar väldigt bra hur den här regeringen fungerar. Det finns ingen koll på något, säger Ahlberg.

Ahlbergs motsvarighet i Vasa, Tomas Häyry, säger att de inte ser några problem med att social- och hälsovårdsreformen inte har godkänts. Det är inget hinder för att göra en utredning.

- Varje kommun tolkar det här hur de vill. Jag ser inte på saken på samma sätt. Jag tycker att vi ska starta igång det här nu, säger Häyry.

Finansministeriet vill ha besked

Det senaste beskedet som fick Ahlberg att gnissla tänder var en begäran om utlåtande som skickades från Finansministeriet och kom Korsholm kommun till handa på tisdagen. Ministeriet vill veta hur kommunerna i Vasaregionen och Sydösterbotten ställer sig till en kommunindelningsutredning. Svar vill man ha senast den 28 februari.

- Nu kommer det då ett brev om att vi ska utreda trots att vi inte vet hur det blir med social- och hälsovården.

Hur tacklar ni det här?

- I och med att vi måste ta ställning till det här området så kommer vi att göra det. Vi försöker göra det inom utsatt tid.

Tomas Häyry, ser inga problem med finansministeriets förfrågan.

- Det här var precis det som vi väntade oss och som ministern pratade om då hon var här i Vasa.

Oenighet om vem som utreder

En ytterligare oklarhet är vem som ska tillsättas som utredare för kommunindelningen. Flera kommuner, bland dem Korsholm och Korsnäs, vill se Malax tjänstlediga kommundirektör Mats Brandt som utredare.

- Han är den mest kompetenta för Österbottniska förhållanden, säger Ahlberg.

Har ni varit i kontakt med Brandt?

- Vi har så klart varit i kontakt med honom så att vi vet om det finns en beredskap. Han är beredd att ta på sig uppgiften.

Vasa motsätter sig att Brandt sköter utredningen.

- Vi har inget emot Mats Brandt men den som utreder ska inte ha direkta kopplingar till någon viss kommun, till exempel via anställningsförhållanden. Vi hittar nog någon annan i Finland som upplevs som mer neutral, säger Vasas fullmäktigeordförande Joakim Strand.

Har då Vasa några egna förslag på utredare?

- Flera både svenska och finska namn har diskuterats och vi bollar aktivt med grannkommunerna, säger Strand.

I det här skedet vill varken Strand eller Tomas Häyry gå ut med några namn i offentligheten.

Utredningsarbetet inleds den 1 april och ska vara klart senast i slutet av november.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten