Hoppa till huvudinnehåll

Webbutställning om teknik och natur

Har den finländska jägaren blivit slav under elektroniken? Kan man idag klara sig utan elektricitet på sommarstugan? Vad gör en fiskeguide? Hur har den tekniska utvecklingen och samhällsförändringarna påverkat
finländarnas förhållande till naturen? Uppfattar Geocacharen landskapet runt omkring sig? Webbutställningen "Rustad för naturen" berättar om teknik och natur.

Att röra sig i naturen har alltid krävt att man tar hänsyn till naturförhållandena. Till arbetsplatsen och på fritiden har man alltid rustat sig på bästa möjliga sätt med den främsta tillgänglig utrustningen, kläderna och kunskapen. Genom den teknologiska utvecklingen, ökade välfärden och förändrade livsvanor har finländarnas förhållande till och hur man rör sig i naturen i stor grad förändrats.

Den nya tekniska utrustningen och de nya textilierna som används i fritidskläderna har gjort det lättare och bekvämare att röra sig i naturen vilket dock medfört att kunskaperna att röra sig i naturen med enklare utrustning försämrats. Nya fritidsintressen och sätt att röra sig i naturen har uppkommit.

Åtta finländska museer genomförde åren 2011-2013 ett dokumentationsprojekt som handlde om näringar och hobbyn i anslutning till naturen. Museerna har på ett mångsidigt sätt dokumenterat näringar och hobbyn i anslutning till naturen. Webbutställningen "Rustad för naturen" berättar om dokumentationsprojektets resultat. I webbutställningen intervjuas jordbruksföretagare, skogsarbetare, jägare, bärplockare, geocahare, en fiskeguide och fågelskådare samt flera generationer av sommargäster i Vichtis. I gamla och nya fotografier ser man den tekniska förändringen och via videoklipp kommer de intervjuades egna röster fram.

Dokumentationsprojektet ingår i det riksomfattande TAKO-samarbetet som är ett nätverk för samarbete mellan professionella museer kring dokumentation och samlingar. I projektet deltog Esbo Stadsmuseum, Lusto – Finlands Skogsmuseum, Pielinens museum i Lieksa, Finlands lantbruksmuseum Sarka, Finlands Jaktmuseum, Kainuun Museo i Kajana, Vichtis museum och Västra Nylands landskapsmuseum.

Webbutställningen är ett samarbete mellan de museer som deltagit i projektet och den har sammanställts av projektforskare Jenni Sahramaa.

Läs också