Hoppa till huvudinnehåll

Minusränta räddning för ekonomin?

Euro-veistos Euroopan keskuspankin edessä
Euro-veistos Euroopan keskuspankin edessä Bild: Yle euro,ecb

- Om man vid Europeiska centralbanken (ECB) vill göra något åt inflationsutsikterna räcker det inte med att sänka styrräntan. Man måste göra något mer, säger Jan von Gerich, chefsekonom på Nordea.

- Det skulle vara ett historiskt beslut att införa negativ ränta på depositioner - men många ser det som fullt möjligt. Då skulle bankerna tvingas betala för att deponera sina överskottspengar vid ECB.

Depositionsräntan är noll och det har spekulerats om minusränta i månader.

I en enkät utförd av det finansiella informationsbolaget Bloomberg uppger 28 av 50 ekonomiska experter att de tror att ECB ska införa negativ ränta på depositioner. Enligt de flestas bedömning kommer beslutet att fattas först på ECB-rådets nästa möte i mars.

Jan von Gerich säger att konfidensdata har varit bättre under den senaste tiden vilket kan få ECB att skjuta på beslutet. Till exempel exporten och industriproduktionen har ökat.

Negativ ränta på depositioner betyder att bankerna tvingas betala för att deponera sina överskottspengar vid ECB.

- ECB vill att pengarna ska sättas i rullning i stället för att deponeras vid centralbanken, säger Jan von Gerich.

Tanken är bland annat att bankerna då skulle välja att låna pengar åt varandra. Då skulle de också bli mer villiga att låna ut pengar till företag.

von Gerich säger att beslut om negativ ränta på depositioner och styrränta går hand i hand:

- Jag tror att om ECB sänker styrräntan så kommer man att sänka räntan på depositioner också. Vi är på så låga nivåer nu att effekterna blir små om endast styrräntan sänks.

- Hur skulle vanliga konsumenter märka av räntesänkningar?

- Man skulle märka det genom att euriborräntan skulle sänkas lite mer. Effekten är inte så stor att det skulle bli mycket billigare att lyfta lån, säger von Gerich.

Enligt von Gerich skulle negativ ränta för depositioner inte märkas i konsumenters vardag.

- Det kanske låter mer skrämmande än det är. Konsumenterna kommer inte att märka av de negativa räntorna. Jag tror inte ens att de kortaste marknadsräntorna skulle sänkas till minussidan, säger Jan von Gerich.