Hoppa till huvudinnehåll

Nya möjligheter för distansstudier skapas i syd

Jesper Enholm och Jonas Hellman i workshoparbete Bild: Yle/Ann-Sofi Långvik jonas hellman

Just nu håller man i Sydösterbotten på att skapa miljöer för distansstudier för studerande och företag. Det sker i Yrkesakademins projekt Inno-Kompetens.

En sådan miljö med ska inredas i Yrkesakademins aula i Närpes. De övriga kommer till företagshuset Dynamo i Närpes och hälsocampuset i Kristinestad.

Den här veckan fick elever och lärare i Yrkesakademin ge förslag på hur aulan kunde se ut. Så här funderar eleverna Joel Hellman, Jesper Enholm och Jonas Hellman.

- Jag har skrivit IT-möjligheter och att det ska vara bekvämt och avslappnat. Inte vet jag nu, nåt lyxigt och så en kaffekokare, så man kommer igång.

- Mera soffor och sittplatser så alla ryms i aulan.

YA:s aula Bild: Yle/Ann-Sofi Långvik yrkesakademin i närpes
- En radio skulle vara bra, så man inte bara sitter i tystnad och inte har något att göra. Så det är mera hemvänligt.

Kompetens på distans

Inno-kompetens vill skapa studiemiljöer för personer som har behov av distansstudier, eller för företagare att delta i en konferens eller kurs utan att behöva åka någonstans. Det berättar Carina Storhannus som är projektledare.

- Företagen i vår region har jättelångt till utbildning. Allt ordnas i Vasa, Jakobstad eller Helsingfors, speciellt för dem som ska på vuxenutbildning. Vi fick pengar från Österbottens förbund för ett EU projekt där vi ska ordna möjligheter för utbildning och kompetenshöjande på närmare håll, säger Carina Storhannus.

Det kan också handla om en utbildare som erbjuder en kurs där föreläsaren finns i Sydösterbotten och kursdeltagarna finns någon annanstans.

Idéer föds i workshopar

För den visuella utformningen av studiemiljöerna svarar Katarina Eklund på Västra Finlands designcentrum Muova vid Aalto Universitetet och formgivningsstuderande Jessica Kattil från Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.

Jessica Kattil
Jessica Kattil Jessica Kattil Bild: Yle/Ann-Sofi LÃ¥ngvik jessica kattil
- Jag gör mitt slutarbete. Jag är med i det hör projektet som inredningspraktikant. säger Jessica Kattil.

Genom workshopar får hon får ta del av lärarnas och elevernas åsikter och idéer, som ska ligga till grund för hur utrymmet i Yrkesakademins aula ska planeras, utformas och förverkligas.

- Man ska vara öppen för allt. Min vision är nog att försöka uppfylla så mycket som möjligt av deras önskemål. Det är ju ändå eleverna som ska använda aulan mest, säger Jessica Kattil.

Nytt för alla

I och med att vuxenstuderande och näringslivet flyttar in till Yrkesakademin i Närpes i höst är en av avsikterna med projektet också att skapa något nytt för alla, förklarar Katarina Eklund.

Studiemiljöerna i Dynamohuset och hälsocampuset är färdigplanerade. Dynamo börjar inreda i vår och hälsocampuset senare, eftersom daghemmet använder utrymmet i dag.

Läs också