Hoppa till huvudinnehåll

Genus som tema i första studentprovet

Bild: Yle modersmålsprovet

Modersmålsprovet i textkompetens har inlett vårens studentskrivningar. Genus var ett tema och man skulle bland annat analysera kommunikationen mellan seriefigurerna Viivi och Wagner.

Modersmålsprovet är obligatoriskt för alla som tar studentexamen och består numera av två skilda prov. Provet i textkompetens inledde studentskrivningarna i dag.

Äidinkieli och modersmål - olika prov

Viivi och Wagner är en del av modersmålsprovet 2014
Serien Viivi och Wagner ingick i modersmålsprovet våren 2014. Läs alla strippar via länken i uppgiftslistan. Viivi och Wagner är en del av modersmÃ¥lsprovet 2014 Bild: Juba Tuomola modersmålsprovet våren 2014
Texterna och uppgifterna kretsar kring genus. Examinanderna ska bland annat analysera maktförhållanden, berättarteknik och kommunikation mellan könen i de utvalda texterna.

I häftet ingår den franska författaren Claire Castillons novell "Lunka på", den svenska skribenten Jonas Crambys krönika "Kära, skitläskiga svärfar…" och Juba Tuomolas seriestrip Wiivi och Wagner. Det könsneutrala pronomen hen diskuteras i Matts Lindqvists artikel ur Hufvudstadsbladet.

Av upphovsrättsliga skäl kan Svenska Yle tyvärr inte publicera provhäftet i sin helhet. Vi länkar till alla provets texter och seriestrippen men har inte rätt att publicera alla bilder som ingår i häftet.

Här är uppgifterna:

  1. Analysera den kvinnliga huvudpersonens känslor och förhoppningar i Claire Castillons novell Lunka på.
  2. Analysera maktförhållandet i novellen Lunka på utgående från personernas sätt att kommunicera och agera.
  3. Med vilka medel byggs bilden av svärfar upp i Jonas Crambys krönika Kära, skitläskiga svärfar…?
  4. Vilken funktion har de olika rösterna i artikeln Hen har kommit för att stanna?
  5. Vad berättar Juba Tuomolas serie Viivi och Wagner om kommunikationen mellan könen?

Överraskad seriekonstnär

Svenska Yle publicerar Castillons novell med tillåtelse av det svenska förlaget Sekwa och Viivi och Wagner med tillåtelse av seriekonstnären själv. Det visar sig att Juba Tuomola inte har en aning om att tiotusentals examinander precis kämpat med att analysera hans alster i studentexamen då Svenska Yle ringer upp.

Viivi och Wagner verkar intressera då man vill diskutera parförhållanden - Juba Tuomola

- Det kommer hela tiden förfrågningar så det är svårt att hålla reda på allihop. På sätt och vis håller den här typen av användning serien vid liv. Viivi och Wagner verkar intressera då man vill diskutera parförhållanden, säger Tuomola.

Vitsordet i modersmålsprovet bedöms utgående från provet i textkompetens och ett essäprov den tionde mars. 2 156 examinander hade anmält sig till modersmålsprovet i svenska i vår. Innehållen i det svenska och det finska modersmålsprovet avviker delvis från varandra.

42 000 skriver studentprov i vår

I vår hade totalt 30 248 personer anmält sig till de finsk- och svenskspråkiga modersmålsproven. Många studentprov har i vår färre anmälda än i fjol. Det samma gäller modersmålsprovet även om det bara skiljer med 270 personer från våren 2013.

Totalt ska 42 000 examinander skriva något prov i studentexamen i vår. Det är tillåtet att sprida ut proven i studentexamen över tre på varandra följande tentamenstillfällen. En examinand måste skriva minst fyra prov för att bli godkänd. Traditionellt har de flesta valt att skriva på våren men vårens betydelse har börjat minska. Snittstudenten skriver två prov under hösten.