Hoppa till huvudinnehåll

Karensvillkor föreslås för statstjänstemän

Jyri Häkämies
Jyri Häkämies var först näringsminister och övergick sedan i Finlands Näringsliv EK:s tjänst. Jyri Häkämies Bild: Yle/Juha-Pekka Inkinen försvarsminister

Statens tjänstemannaetiska kommitté vill ta i bruk karensregler för höga statstjänstemän. Karensdebatten fick fart sedan Jyri Häkämies efter sin karriär som näringsminister övergick i Finlands Näringsliv EK:s tjänst.

Kommittén föreslår att karensvillkor införs för ledande tjänstemän inom statsförvaltningen, samt för tjänstemän som handlägger speciellt känslig eller betydelsefull information. En karenstid på 6-12 månader borde vara möjlig innan tjänstemännen övergår i en ny arbetsgivares tjänst.

Karensreglerna skulle enligt förslaget också gälla ministrar.

Karensvillkoret skulle tillämpas endast i intressekonfliktsituationer, och inte förhindra normal rörlighet. Kommittén anser det är önskvärt att öka rörligheten mellan den offentliga, privata och tredje sektorn.

Enligt kommittén bör man i det fortsatta arbetet utreda hur karensförfarandet ska tillämpas på politiska aktörer. Om förslaget blir vardagsmat också för ministrars del, borde anmälningsskyldigheten intas i lagen om statsrådet.

Mer öppenhet av nöden

I kommitténs förslag ingår också inrättandet av ett bestående tjänstemannaetiskt organ vid finansministeriet. Det rådgivande organet skulle behandla frågor om tjänstemannaetik, utfärda allmänna rekommendationer och ge utlåtanden i karensfall där en statstjänsteman lämnar sin tjänst.

Statens tjänstemannaetiska kommitté, under ledning av ordförande Teuvo Metsäpelto, gav sitt betänkande på fredagen till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen (saml).

Virkkunen sa i en kommentar att världen förändras, och att det också inom förvaltningen behövs mer öppenhet och transparens.

Kommittén hade i uppgift att utvärdera statliga myndighetsförfaranden och tjänstemännens verksamhet ur etiskt perspektiv. Syftet var att identifiera eventuella konflikter mellan statens och den enskilde tjänstemannens intressen.

Debatten tog fart i november 2012, då förre näringsministern Jyri Häkämies (saml) övergick till att bli VD för Finlands Näringsliv EK. I de nuvarande direktiven finns karensförfarandet omnämnt, men det tillämpas sällan.