Hoppa till huvudinnehåll

Skogen är mer än bara träd

Bild: Yle skog

Det var många teman som behandlades under skogsdagen på Optima. Deltagarna i seminariet kunde ta del av frågor kring energi och miljöpolitik och markanvändning.

Den nya skogslagen berör alla skogsägare och innebär en hel del förändringar, regelverket har lättats upp. Skogsägarna har större möjligheter att själva påverka det som görs och hur det görs i skogen.

Johnny Sved och Bert Krekula
Johnny Sved och Bert Krekula Johnny Sved och Bert Krekula Bild: Yle/Kjell Vikman krekula
- Skogsbruket skall fortsättningsvis vara hållbart och den som äger skogen skall förnya den, säger Johnny Sved från Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Det är ändå betydligt friare än under den gamla lagen och resultatet kan vi bedöma först om tio år , tillägger han.

Lagstiftarna önskar genom den nya lagen aktivera skogsägare som inte tidigare varit aktiva. Nya metoder som plockhuggning och lucköppning ges möjlighet i den nya lagen och det betyder att det finns alternativ till kalavverkning.

Markägaren tar ett större ansvar för sin egendom och hur den sköts. Det finns inga begränsningar längre när en slutavverkning kan ske. Skogsägaren får avverka skogen även om den är i en period av hög tillväxt.

Skogarna i Finland underutnyttjas idag om man ser enbart nationalekonomiskt på dem. Det finns rum för betydligt större aktivitet.

- Skogarna växer 104 miljoner kubikmeter varje år och vi använder två tredjedelar av det här ungefär så där finns en reserv som inte används i skogen. Det här har byggts upp med investeringar och då har frågor börjat ställas från andra håll
om det är värt att satsa på ökad virkesproduktion när vi inte använder den produktion som vi har fått , säger Johnny Sved.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten