Hoppa till huvudinnehåll

Svenska obligatoriskt redan i årskurs sex från och med 2016

Svenskaundervisning, Bjärnå skola
Svenskans vara eller icke vara som ett obligatoriskt ämne i Finland har varit ett hett diskussionsämne. Svenskaundervisning, Bjärnå skola Bild: Yle / Monica Forssell bjärnå skola

Den här veckan träffas språklärare på ett nationellt seminarium i Åbo. En punkt på agendan är att den obligatoriska språkundervisningen i svenska i Finland från och med år 2016 kommer att börja senast i årskurs sex, i stället för som nu i "sjuan".

Ingelisa Wikholm jobbar som undervisningsråd för Utbildningsstyrelsen och är med och utvecklar läroplanen och undervisningen i språk.

- Den här ändringen beror på att man har märkt att nivån på kunskaperna i svenska har sjunkit och dessutom visar forskningen att ju tidigare du lär dig ett språk desto effektivare är det.

- Att man börjar i årskurs sex är ett minimum, men för kommunerna är det alltid tillåtet att planera in att börja ännu tidigare.

Ingelisa Wikholm. Bild: Yle/Peter Karlberg ingelisa wikholm

Svenskans ställning och vara eller icke vara som ett obligatoriskt ämne i skolorna i Finland har som bekant varit ett hett diskussionsämne, men Ingelisa Wikholm menar att svenskan fortfarande är viktig i Finland trots att det internationellt sett är ett litet språk.

- Svenska är ett starkt språk som förenar oss med Norden.

Hon är också tydlig med att det svenska språkets värde i Finland har goda förutsättningar till att öka i framtiden.

- Just nu är all språkundervisning inne i ett brytningsskede och jag hoppas att det här brytningsskedet ska göra svenskan mer värdefull i Finland i och med att man nu får lära sig att kommunicera på svenska på ett bättre sätt och inte bara lära sig det som ett språk. Man lär sig att kommunicera bättre och det är precis det som språkundervisningen behöver.

Lika tydlig och ännu mer kort och koncis är Ingelisa Wikholm på frågan om varför svenska ska vara ett obligatoriskt språkämne i Finland.

- Svenska är ett nyttospråk.

Utbildningsstyrelsens webbplats