Hoppa till huvudinnehåll

Tolkning förvränger budskapet i rättegångar

Tingshuset
Tingshuset Bild: Yle tingshuset

Tolkars förmåga att förmedla exakt information är mer begränsad än vad forskare tidigare trott. Speciellt rättsinstanser skulle behöva tolkar med specialutbildning. I rättegångar är sekvenser längre än trettio sekunder nog, för att tolkningen ska försämras.

Birkalands tingsrätt använder sig varje vecka av tolkar i rättegångar. För Kimmo Valkiala, tingsdomare i Birkaland, är dåligt tolkade inlägg vardagsmat.

– En person kan prata i en eller två minuter och tolkningen kan ändå vara bara trettio sekunder lång. Då undrar man om man faktiskt fått höra allt personen sa, säger Valkiala åt Yle.

I medeltal får hundra ord plats i en minut. Men efter redan tjugo ord blir tolkningen inexakt. Det visar en färsk doktorsavhandling, gjord av Nina Isolahti som också själv fungerat som rättstolk. Att tolkar kan översätta 500 – 2 000 ord har tidigare varit den allmänna uppfattningen.

– I tolkarnas översättningar försvinner en femtedel av information som är sekundär, men förtydligande, säger Isolahti.

Fyra procent av meddelandens information faller också bort på grund av att tolkar inte tar med olika reaktioner de tolkade har.

Isolahti följde med och bandade in rättegångar runtom i Finland. Hon valde rättegångar där tolken ansågs vara väldigt yrkeskunnig. Och under rättegångarna verkade tolkningarna också vara exakta. Först när Isolahti i efterhand granskade materialet, insåg hon att så inte var fallet. Hon säger att hon själv blev överraskad av forskningens reslutat.

– Vi tolkar tror att vi klarar av att göra omänskliga insatser.

I väntan på rättstolkar

Europeiska unionen utfärdade 2010 ett direktiv, som ska garantera att EU-medborgare i rättegångar har tillgång till en kunnig tolk.I Finland har man sedan dess förberett en utbildning som ska utbilda rättstolkar. Grunderna för utbildningen slogs fast i november. Nina Isolahti hoppas att utbildningen kommer att ta den nya doktorsavhandlingen i beaktande.

– Tolkar borde få mer minnesträning, säger hon.

Bland annat Helsingfors och Tammerfors universitet har deltagit i utvecklingen av tolkutbildningen. Men än så länge ingen läroanstalt visat intresse för att börja med undervisning i ämnet.

I rättssalarna väntar man ändå med öppna armar på specialutbildade tolkar, trots att man klarat sig hittills.

– Jag tror inte att dålig tolkning lett till felaktiga domar fallit, säger tingsdomare Kimmo Valkiala.

Läs också