Hoppa till huvudinnehåll

Nu ska användningen av hotellbostäder minska

Helsingfors stad ska nu kraftigt skära ner användningen av Forenom när det gäller nödinkvartering. Bild: Forenom forenom

Helsingfors stad ska nu ändra principerna för nödinkvartering. Det här konstaterar en arbetsgrupp som utrett situationen. Gruppens slutrapport har nu publicerats.

Staden ska minska på användningen av dyra privata hotellbostäder och satsa på hyresbostäder för bostadslösa. I framtiden ska endast 100 platser köpas privat. I våras var antalet platser för nödinkvartering som köptes från privata bolag 450. Enligt arbetsgruppens förslag ska bostäder i privata bolags regi nu användas i högst 30 dagar.

Dessutom ska antalet platser på jouravdelningen vid servicecentralen på Sanduddsgatan i Tölö öka från 48 till 100.

Bakgrunden är att staden i flera år betalat miljoner till bland annat Forenom för att de inhyser bostadslösa som det inte finns plats för i stadens bostäder. Också Esbo och Vanda använder sig av Forenom för att bostadslösa ska få tak över huvudet. Den tillfälliga nödinkvarteringen kostade Helsingfors 6,4 miljoner euro 2012 och över hälften gick till Forenom.

Hyran för ett dygn i en Forenom-bostad rör sig mellan 30 och 50 euro.

I slutet av maj i fjol hade staden omkring 550 platser för nödinkvartering varav 450 köptes av en privat aktör. Stadens egna platser, som var 100 till antalet, fanns i servicecentralen på Sanduddsgatan och utspridda i staden på Silvervägen, Konduktörsgränden och Lovisagatan. De här bostäderna används mestadels av personer som annars bor hos släktingar, har skiljt sig eller vars hyreskontrakt tagit slut.

Läs också:

Städernas samarbete med Forenom förändras
Aktiebolag gör vinst på bostadslösa Esbobor

Läs också