Hoppa till huvudinnehåll

Nya KSF-chefen Barbro Teir: Texter på finska tänkbart

KSF-Medias nya mediechef och ansvariga utgivare Barbro Teir säger att KSF Medias tidningar kunde börja skriva på finska för att producera innehåll som är attraktivt också på andra sidan språkgränsen.

Teir oroar sig över att finlandssvenska medier över lag inte har tillräckligt stor genomslagskraft i Finland.

- Ibland finns det väldigt intressant journalistik som görs i finlandssvenska medier och som också går över språkgränsen, men jag tror att vi har kapacitet till större genomslagskraft, säger Teir.

Teir tycker att KSF Medias tidningar kunde börja skriva på finska för att attrahera en större finskspråkig läsarkår.

- När det gäller den finska publiken så ska vi komma ihåg att det finns en ganska stor grupp som har finska som modersmål men som gärna vill ta till sig innehåll på svenska, så det kan vara onödigt att göra det på finska i vissa sammanhang. Annars tycker jag att vi jätte öppet ska fundera på också andra språk, säger Teir.

"Det behöver tänkas om"

Schildts & Söderströms verkställande direktör Barbro Teir utsågs i dag till vd och ansvarig utgivare för mediekoncernen KSF Media.

- En av orsakerna till att jag ville ha det här jobbet är att det behöver tänkas om. Fortsätter vi som nu kommer det inte att bli bra. Jag förstår, det förstår alla, att det här är en enorm utmaning och definitionen på hur man lyckas får vi säkert fundera på under årens lopp. Men just för att det är så utmanande och för att det är så mycket som måste tänkas annorlunda så tycker jag att det här är ett intressant arbete, säger Barbro Teir.

Teir vill inte ännu uttala sig om några konkreta förändringar inom KSF.

- Det kommer säkert att ske förändringar, men jag vill inte gå in på vad det blir förrän jag har haft möjlighet att sätta mig in i arbetet. Jag tillträder den första mars och det tar en stund att komma in i jobbet. Men jag tror att vi ganska snabbt hittar en riktning och att resultaten av de nya linjevalen kommer att synas inom en snar framtid. Men vilka de valen blir, det vet jag inte i dag.

Lång erfarenhet av tidningsbranschen

Barbro Teir har en lång erfarenhet av tidningsbranschen och framför allt av Hufvudstadsbladet. Hon var redaktionschef för Hufvudstadsbladet 1997-2002 och utnämndes 2002 till chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare. Hon var också chefredaktör och ansvarig utgivare för veckomagasinet Volt 2006-2008.

Barbro Teir övergick till Söderström & Co 2008 och blev sedan verkställande direktör för Schildts & Söderströms i samband med fusionen av Schildts förlags Ab och Söderström & Co.

Barbro Teir föddes 1963 i Vasa och blev politices magister från Helsingfors universitet 1990.

Tidningschefen får ett stort ansvar

I slutet av november meddelade KSF Media att man förnyar sin organisation och söker en mediechef. Den nya mediechefen blir ansvarig utgivare för samtliga tidningar i koncernen och har det övergripande ansvaret för bolagets ekonomi.

Den tidigare vd:n Henrik Johansson börjar leda Konstsamfundets Amos Anderson-projekt.

Hufvudstadsbladets chefredaktör Jens Berg blir vice-vd och ställföreträdande ansvarig utgivare för KSF Media.

- Jag är jätteglad att det blev Barbro Teir. Hon har den kombination som jag ser att vi kommer att behöva. Det vill säga dels ett branschkunnande och ett tidningskunnande och dels ett kommersiellt kunnande från hennes tid som vd. Det här är den mest optimala lösningen som vi kunde få på KSF, säger Jens Berg.

I KSF Media ingår tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Borgåbladet, Östra Nyland, Hangötidningen och Loviisan Sanomat.

Mari Koli leder Schildts & Söderströms tillfälligt

Johan Aura, som är vice ordförande i Schildts & Söderströms styrelse ser att Schildts & Söderströms i dag är ett stabilt bolag vars ekonomiska utveckling går åt rätt håll, samtidigt som utgivningen både av litteratur och läromedel är stark.

- Rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd torde knappast bli svår. Förlaget har stärkt sin position på marknaden de senaste åren och är en attraktiv arbetsplats för kvalificerade krafter, säger Aura.

Schildts & Söderströms vice vd, ansvariga förläggaren Mari Koli, leder verksamheten under en övergångsperiod.Läs en längre intervju med Barbro Teir på Hufvudstadsbladets webbplats.

Läs också:
Det praktiska ansvaret finns kvar hos chefredaktörerna
"En lösning med brett stöd i bolaget"

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes