Hoppa till huvudinnehåll

"Österbotten borde bli en enda kommun"

Karta över kommunreformen
Karta över kommunreformen Bild: Yle kommunreform

Det i särklass bästa alternativet för Österbotten ur ekonomisk synvinkel i kommunstrukturfrågan är att gå samman i en enda kommun. Det tesen förde Johan Häggman fram i Jakobstad i fredags.

En annan faktor som talar för samma sak är den gemensamma identitet som enligt Häggman finns längs kusten, oberoende av om man talar finska eller svenska som modersmål.


- De finskspråkiga längs kusten kan väldigt bra svenska, de finskspråkiga i Jakobstad och Vasa talar betydligt bättre svenska än de finskspråkiga i Tammerfors eller Joensuu. Vi har alla längs med kusten, oberoende av språk väldigt mycket gemensamt och vi skulle ha väldigt mycket ekonomiskt att vinna på att gå samman i enda kommun från Kristinestad till Jakobstad, anser Johan Häggman.

Går kommungränsen i norr vid Jakobstad?

Det handlar mycket om ekonomi när Johan Häggman talar om behovet av förändringar i kommunstrukturen i Finland. Svenskan i Finland tar däremot inte slut i Jakobstad, vad händer med Karlebysvenskarna i Johan Häggmans tankevärld?

- Karleby får gärna komma med, ingenting hindrar Karleby att komma med, säger Johan Häggman.

Johan Häggman längst till höger, tillsammans med seminariedeltagarna Kjell Herberts, Jan Diedrichsen och arrangören Richard Sjölund Bild: Yle/Kjell Vikman johan häggman

Flerspråkigheten betyder konkurrensfördelar

Konkurrensen mellan företag och länder blir allt hårdare. Språkkunskaper är en viktig konkurrensfördel i det läget.

- Företag som inte har personal med goda språkkunskaper klarar sig inte i konkurrensen, företag som inte har flerspråkig personal kan inte erövra nya exportmarknader, de går i konkurs, säger Johan Häggman. Det gäller små och stora företag och regioner. framgångsrika regioner är ofta tvåspråkiga, tillägger Johan Häggman.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten