Hoppa till huvudinnehåll

Österby föreningsgård kan nu säljas

Österby Fbk
Österby Fbk Bild: YLE/Gustaf Hafström österby fbk

Nu kan staden Raseborg sälja Österby föreningsgård. Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte det besvär som lämnats in för sent.

Staden beslöt i början av 2012 att sälja huset till Kari Vallenius och nu kan staden alltså verkställa det beslutet. Vallenius är fortfarande intresserad av att köpa föreningshuset i Österby, bekräftar Catharina Lindström som är avdelningschef för intern service.

Fram och tillbaka i domstolarna

I oktober 2013 kom Helsingfors förvaltningsdomstol fram till att Raseborgs stads beslut att sälja föreningshuset inte gjorts i felaktig ordning, att stadsstyrelsen inte överskridit sina befogenheter och att besluten inte strider mot lagen.
Det var Österby föreningshus rf och Österby frivilliga brandkår rf och några privatpersoner som hade lämnat in besvär över stadens beslut att sälja.

Nils Jansson och Österby föreningshus rf överklagade Helsingfors förvaltningsdomstols beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen.
Besvärsskriften anlände en dag för sent så i slutet av januari i år meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att det leder till att besvären inte prövas.

Staden går på förlust

Nils Jansson säger att han nu bara kan hoppas på att staden inte säljer föreningsgården. Han är övertygad om att Raseborgs stad går på förlust då byggnaden och tomten säljs till Vallenius.

Kari Vallenius erbjuder 125 000 euro för fastigheten, medan föreningen erbjöd sig att betala nästan 2000 euro. Föreningen erbjöd sig också att renovera huset och se till att det i första hand finns till för lokalbefolkningen och de lokala föreningarnas behov.

Raseborgs stad räknar med försäljningskostnader på 16 000 euro eftersom köpen ställer vissa krav. Staden ska bygga omkring 180 meter ny belyst gång- och cykelbana, montera ner brandsirenen på taket, bygga nya elanslutningar och separera vatten- och avloppssystemen.

Österby FBK:s juniorlag behöver också nya lokaler då föreningsgården inte längre finns. Nils Jansson berättar att Österbyborna med experthjälp räknat ut att allt det här kommer att kosta 126 000 euro. Stadsplaneändringen är inte med i den summan.
-Raseborg kommer att gå på förlust om staden säljer fastigheten till Vallenius, säger Jansson.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland