Hoppa till huvudinnehåll

Skolan får inte förbjuda cykling

Munksnäs högstadium på Solnavägen.
Alla skolgårdar har inte utrymme för cyklar. Bilden är från Munksnäs högstadium. Munksnäs högstadium på Solnavägen. Bild: YLE/Christoffer Gröhn munksnäs högstadium

En otrygg skolväg och brist på förvaring av cyklar har lett till att vissa skolor i Helsingfors har förbjudit elever att cykla till skolan. Helsingfors stad anser ändå att cyklingen ska främjas och att ett förbud inte är rätt väg.

Staden har utrett förbudet efter att fullmäktigeledamot Otso Kivekäs (Gröna) i somras lämnade in en motion om att häva det. Stadsstyrelsen ska behandla motionen i dag måndag. Den har tidigare behandlats i utbildningsnämnden och stadsplaneringsnämnden.

Ronnie Rehn, som är rektor för Cygnaeus lågstadieskola i Helsingfors, säger att det finns flera problem när det gäller cykling i innerstaden.

Ronnie Rehn. Bild: YLE/ Cecilia Heikel ronnie rehn

- Vårt stora problem i innerstaden är att skolgårdarna är små. Eleverna här har tre kvadratmeter per person och om cyklar också ska parkeras äter det av det lilla utrymme som finns.

Cygnaeus lågstadieskola ligger i Rödbergen.

Otso Kivekäs säger att Rödbergen hör till de besvärligaste områdena när det gäller cykling, men han har en lösning.

- Cyklarna kan ställas på en bilparkering vid gatan. I en parkeringsruta ryms 12 cyklar, konstaterar Kivekäs.

"Trafikreglerna bryts dagligen på vägen till skolan"

Ett annat problem är otrygga skolvägar, vilket Ronnie Rehn har erfarenhet av.

- Jag cyklar själv 26 km varje arbetsdag då jag tar cykeln till skolan. Och jag kan lugnt konstatera att det inte är säkert. Det är få dagar som ingen bryter mot trafikreglerna under min färd till skolan. Det här gäller både cyklister och bilister. Men det är förstås farligare om bilisterna gör det.

Cyklarna kan ställas på en bilparkering vid gatan. I en parkeringsruta ryms 12 cyklar.

Ronnie Rehns egna barn cyklar också till skolan, men de går i Kårböle i västra Helsingfors. Hans dotter går i årskurs 2.

- Det finns inget annat alternativ än att hon cyklar till skolan eftersom det inte finns fungerande kollektivtrafik. Det som oroar mig är två större korsningar som hon ska ta sig över. Dessutom vet jag själv att det inte finns en fungerande trafikkultur i Helsingfors.

Enligt utbildningsverkets utredning tar största delen av skolorna, eller omkring 70 procent, inte ställning till hur eleverna tar sig till skolan. Vissa skolor har ändå i ordningsstadgarna förbjudit eleverna att ta cykeln och hänvisar till en otrygg skolväg eller brist på förvaring av cyklar. Förbudet gäller i synnerhet elever i årskurs 1 och 2.

Staden konstaterar ändå att om allt fler börjar köra sina barn med bil till skolan leder det till otryggare områden i närheten av skolan.

"Fylls skolgården av cyklar kan man inte motionera"

Niclas Rönnholm vid utbildningsverket säger att det inte är vanligt att förbjuda cykling i de svenskspråkiga skolorna.

- Vi har utrett hur skolorna gör nu, men det är inte vanligt med cykelförbud bland de svenskspråkiga skolorna. Det är vanligare att skolorna rekommenderar att eleverna tar cykeln för att få motion.

På ett allmänt plan ser Rönnholm förbudet som tudelat.

- Det är önskvärt att barn och unga rör på sig, men samtidigt kan det hända att vissa enheter i centrum inte har tillräckligt stora gårdsplaner för att tillåta att alla tar cykeln till skolan. Och om skolgården fylls av cyklar kan man inte motionera under skoldagen.

Rönnholm vill inte ta ställning till hur de praktiska problemen ska lösas.

- Vi ska ta itu med det så gott det går. Varje skola har sin egen situation och sina egna lösningar. Gällande Cygnaues lågstadieskola får vi diskutera med andra aktörer, men det tar vi efter att motionen har behandlats färdigt.

Läs också