Hoppa till huvudinnehåll

Vet du någon som sitter i Europaparlamentet? Nej.

Europarlamentet i Strasbourg,
Hit ska EU-medborgarna välja ledamöter i maj 2014. Europarlamentet i Strasbourg, Bild: © Europaparlamentet - Audiovisuella enheten eu-parlamentariker

Unga deltar väldigt lite i politik enligt ungdomsbarometern 2013. Endast var femte person som är under 20 år kände att man kunnat påverka samhället under det senaste året.

EU-valet 2014 går av stapeln i vår och ifall politikerna vill ha de ungas röster i europaparlamentsvalet i maj måste valurnorna blir mer lockande. Enligt ungdomsbarometern, som i år har temat ”delaktighet”, känner unga i Finland att de har bra möjligheter att påverka sitt eget liv, men att påverka beslutsfattande på EU- och riksnivå känns svårt. Om man inte vet vad parlamentarikerna sysslar med och vilka de är, är det också svårt att veta vem man ska rösta på.

När X3M gick runt och frågade unga om de vet vem som sitter i Europaparlamentet var svaret ett rungande ”nej” av nästan alla. Men Alexander Stubb ska visst ställa upp, och Timo Soini? Sitter Satu Hassi där?

Europaparlamentet

  • Enda EU-institutionen vars ledamöter väljs i direkta val
  • Stiftar lagar tillsammans med Europeiska unionens råd (lagförslagen läggs fram av kommissionen)
  • Granskar förvaltningen av EU:s budget
  • Finland har 13 ledamöter
  • 66 ledamöter från 28 medlemsstater
  • Val vart femte år

- Calle Haglund kanske, säger Sofie, 21.

En bra gissning, eftersom Haglund (Sfp) tidigare satt i Europaparlamentet, men ersattes av Nils Torvalds då han tog över som ordförande för Sfp i Finland. Parlamentarikerna byter plats rätt flitigt – också Timo Soini (Sannf.) lämnade sin plats då han blev invald i riksdagen och gav över till Sampo Terho, medan Heidi Hautala (De Gröna) ersattes av Tarja Cronberg då Hautala fick en ministerpost hemma i Finland.

Sofie säger att politikintresset har att göra med kompiskretsen.

- Jag skulle bli mer intresserad om mitt umgänge också var insatt i politik. Europaparlamentet känns ganska långt borta, men EU känns nog rätt nära. Jag ser mig ändå som en EU-medborgare och reser mycket.

Också Christoffer och Sara säger att de inte är speciellt intresserade av politik.

- Jag förstår mig inte på det där, säger Sara.

Enligt ungdomsbarometern är kvinnor lite mer intresserade av samhället än män. 33 % av de unga kvinnorna i Finland försökt påverka samhället under det senaste året, medan samma gällde 28 % av de unga männen. Ungdomsbarometern baserar sig på nästan 2000 telefonintervjuer och den har genomförts sedan 1994.

Europaparlamentsvalet går av stapeln den 25 maj. Här kan du se de kandidater som hittills finns uppställda, och här hittar du alla MEP:ar (Member of European Parliament) som sitter i Europaparlamentet nu.

Läs också: Forskare bekymrad över lamt intresse för politik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle